Influensavaksine til barn

Barn i risikogrupper anbefales influensavaksine fra 6 måneder. I tillegg anbefales premature mellom 6 måneder (kronologisk alder) og 5 år årlig influensavaksine.

Snakk med fastlegen.  For mer informasjon: Influensavaksine til barn - FHI

Helsestasjon for barn fra 0 til 5 år

Barn under skolealder får tilbud om oppfølging og faste kontroller på helsestasjonen. Du kan alltid ta kontakt med helsestasjonen hvis du har spørsmål eller opplever små og store utfordringer i hverdagen.

Bilda av far og baby

Om tilbudet på helsestasjonene

På helsestasjonen treffer du helsesykepleier, lege og fysioterapeut

Helsestasjonen kan kontaktes via HelseNorge - les mer om løsningen her.
All post fra oss sendes digitalt - les mer om digital post her.

Alle nybakte foreldre får tilbud om hjemmebesøk av helsesykepleier etter fødsel. Du kan også selv ta kontakt når du kommer hjem fra barselavdelingen.

Alle ansatte på helsestasjonen har oppdatert kunnskap om amming. Etter fødsel tilbyr både jordmor og helsesykepleier ammeveiledning. Vi følger de faglige retningslinjer fra Folkehelseinstituttets enhet for amming.

Har du nylig flyttet til Asker og har barn under skolealder, ring oss for å etablere kontakt.

Er du gravid, ta kontakt med Jordmor.

Informasjon om jod-tabletter

Finn din helsestasjon

 • Borgen helsestasjon 
  (områdene Drengsrud, Borgen, Hagaløkka, Vardåsen og Solberg)
 • Holmen helsestasjon 
  (områdene Nesøya, Billingstad, Hvalstad, Landøya og Hofstad)
 • Sentrum helsestasjon 
  (områdene Bondi, Vettre, Jansløkka og Blakstad)
 • Heggedal helsestasjon 
  (områdene Heggedal, Vollen, Stokkerskogen, Hallenskog og deler av Slemmestad)
 • Røyken helsestasjon 
  (områdene Hyggen, Spikkestad, Røyken, Åros, Nærsnes, Bødalen, Båtstø, Sætre, Tofte, Filtvet, Kana, Holmsbu, Klokkarstua og deler av Slemmestad)
 • Hurum helsestasjon 
  (Fra 1. mars 2024 er Hurum helsestasjon flyttet til Røyken helsestasjon)

Kartgrenser

Se i kart hvilken helsestasjonen du tilhører (sonekart).

Faste konsultasjoner med tilhørende informasjon

Hjemmebesøk
Når barnet er 4 uker
Når barnet er 6 uker

Konsultasjon med helsesykepleier og lege, vaksine.

Nyttig informasjon:

Når barnet er 3 måneder
Når barnet er 4 måneder
Når barnet er 5 måneder
Når barnet er 6 måneder
Når barnet er 8 måneder
Når barnet er 10 måneder
Når barnet er 1 år

Konsultasjon med lege og helsesykepleier, vaksine.

Nyttig informasjon:

Når barnet er 15 måneder

Konsultasjon med helsesykepleier, vaksine.

Nyttig informasjon:

Når barnet er 2 år
Når barnet er 4 år

Ellers tilbyr vi oppfølging ved behov.

Hva gjør du hvis barnet er sykt?

Du må gjerne kontakte helsestasjonen med spørsmål om sykdom, men dersom barnet ditt er akutt sykt må du kontakte fastlege eller legevakt. På grunn av smittefare ønsker vi at syke barn og foreldre utsetter besøket på helsestasjonen.

Ta kontakt dersom du er i tvil.

Hvilke vaksiner får barnet?

Helsestasjonen tilbyr vaksinene som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet.

Ta kontakt med vaksinasjonskontoret i kommunen for andre vaksiner

Opplever dere utfordringer i hverdagen?

Familier kan i perioder trenge ekstra hjelp og støtte.

Vanlige utfordringer blant foreldre

 • Jeg har problemer med ammingen.
 • Jeg føler meg deprimert etter fødsel.
 • Barnet mitt spiser ikke, er så kresen.
 • Jeg har et barn som gråter nesten hele tiden.
 • Barnet mitt ligger skjevt, kan det ha en låsning i nakken?
 • Barnet mitt sover ikke om natten.
 • Barnet vårt er så sjenert og engstelig.
 • Barnet mitt hører ikke på meg.
 • Det er vanskelig å være mamma og pappa.

Orientering om journalføring

Helsestasjonen plikter å føre journal med helseopplysninger. Journalføringer foretas på bakgrunn av hva helsepersonell plikter å nedtegne og på bakgrunn av hva de ut fra en faglig forsvarlig vurdering finner nødvendig og hensiktsmessig.

Journalen skal i hovedsak bidra til kvalitet og kontinuitet i behandlingen, slik at barnet får en best mulig oppfølging på helsestasjonen.

Journalen skal følge barnet fra nyfødtperioden til det går ut av grunnskolen. I sped- og småbarnsalderen er det de foresatte som ivaretar rettigheter barnet har som bruker av helsestasjonen.

Innsynsrett

Foresatte/den opplysningene omhandler har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet/seg selv. Du/Dere har også rett til kopi av disse opplysningene. Dersom det er ønskelig sender du/dere en skriftlig henvendelse til vår postadresse, se Barne- og familietjenesten. Ved utskrift/innsyn av journal blir du/dere tilbudt gjennomlesing sammen med fagperson. For mer informasjon, se Helsedirektoratet, Dokumentasjonsplikt.

Overføring av journal

Hovedregelen er at journal skal overføres til ny helsestasjon ved flytting. Dette for å sikre en faglig forsvarlig oppfølging. Har dere spørsmål i forbindelse med oversendelse av journal, kan dette tas opp med helsestasjon før flytting.

Vil du vite mer?

Her finner du brosjyrer og lenker til nyttige og trygge nettsteder.

Amming, flaskemating, mat og måltider
Sikkerhet og forebygging av ulykker
Vaksiner
Om å være foreldre
Barns helse og utvikling
Lover og forskrifter

Alle barn og gravide har rett til helsehjelp. Som helsestasjonstjeneste har vi flere lover og forskrifter vi forholder oss til og arbeider etter. De mest aktuelle finner du her: