Tverrfaglig innsatsteam og -samarbeidsmøte

Har du barn i alderen 0 til 16 år og behov for drøfting, råd eller veiledning knyttet til barnets utvikling? Ta kontakt med helsesykepleier, kontaktlærer eller ledelsen ved din skole eller barnehage og be om et møte med tverrfaglig innsatsteam.

Bilde av jente og mann i samtale

På de videregående skolene bidrar den kommunale helsetjenesten fast på de tverrfaglige møtene på skolen.

Hva er et tverrfaglig samarbeidsmøte?

Et tverrfaglig samarbeidsmøte er et møte for å drøfte utfordringer eller bekymring knyttet til et barns utvikling, og der vi får belyst utfordringene og bekymringene fra flere fagområder. Samtykke fra foreldre/foresatte (last ned i Word-format) er en forutsetning for at de ulike aktørene kan utveksle informasjon om barn og unge. 

Asker kommune har faste rutiner for et tverrfaglig samarbeid mellom:

  • foreldre/ foresatte
  • barnehage/ skole
  • helsetjeneste
  • barneverntjeneste
  • pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Møter med tverrfaglig innsatsteam er for barn og unge fra 0-16 år og deres familier hvor det er behov for drøfting, råd og veiledning rundt et barn.

Samarbeidsmodellen er forankret i kommunens planer og skal være:

  • et samarbeidssystem for tilrettelegging av veiledning, råd og hjelp til foreldre og ansatte som jobber med barn og unge.
  • forpliktende for alle ansatte som jobber med barn og unge. Foreldre er sentrale samarbeidspartnere.

Hvordan går jeg frem som forelder/foresatt?

Du kan ta kontakt med en av de ansatte på skolen/barnehagen der barnet ditt går, og be om et møte med tverrfaglig innsatsteam. Sammen avklarer dere behov og avtaler et eventuelt møte. Helsestasjonen eller helsesykepleier på skolen er også behjelpelige med å videreformidle ønsket deres.

Foreldre/foresatte viktige i tverrfaglige samarbeidsmøter

Foreldre/foresatte er en viktig ressurs når vi legger planer for gode oppvekstvilkår i Asker kommune. Som foreldre/foresatt er du den personen som kjenner barnet/ungdommen best og som står det nærmest.

I et tverrfaglig samarbeidsmøte får du kjennskap til de ulike fagfeltene barnet ditt kan få hjelp fra. I tilfeller der kommunen ikke kan bistå vil du få informasjon om andre hjelpeinstanser. 

Skjemaer til bruk før, under og etter møtene