Kurs på ulike språk for foreldre med barn i aldersgruppen 0-18 år (ICDP)

International Child Development Programme (ICDP) er et kurs for foreldre med barn i alderen 0-18 år. Møtene i foreldregruppene er på ulike morsmål, varer i 2 timer og holdes ukentlig i 12 uker. Kurset er gratis og gir kursbevis etter fullført deltagelse

Tid og sted

Det arrangeres flere kurs i løpet av vår- og høstsemesteret på ulike språk. Foruten kurs på ulike morsmål, tilbys det også kurs på norsk og engelsk for minoritetsspråklige som behersker disse språkene.

Tid og sted for kursene fastsettes for hver enkelt gruppe. Enkelte kurs er på dagtid, mens andre foregår på ettermiddagen. 

Helsestasjonene og Barne- og familietjenesten har mer informasjon om kurset på aktuelle språk, og de mottar også påmeldinger.

Her finner du kontaktinformasjon:

Kurstilbudet vil variere ut fra hvor mange som ønsker å delta. Barne- og familietjenesten ønsker respons fra foreldre og ansatte om ønsker for ICDP-kurs på ulike språk slik at kurs kan planlegges.

Mer om kurset og metoden

ICDP har en struktur og metode med fokus på tilknytning, utvikling og positiv ledelse av barnet/ungdommen. Hvert møte har et tema, med refleksjon og dialog om barnets/ungdommens behov, kulturforskjeller, grensesetting og kommunikasjon.

På møtene er det tilpassede aktiviteter og en liten hjemmeoppgave til neste møte.

Kurset har en sterk faglig forankring og er anerkjent av WHO og Unicef, og praktiseres i mange land.