Gruppetilbud SIBS - et forebyggende tiltak for søsken og foreldre til barn med en diagnose

Å være søster eller bror til et barn med funksjonsnedsettelse kan gi både positive og negative erfaringer. Søsken kan ha behov for å vite mere, det kan være misforståelser, og barnet kan gå med følelser som det kan være vanskelig å håndtere alene.

Hva er SIBS?

Søsken til barn med en diagnose er mer utsatt enn andre for å utvikle psykiske helseplager og har rett til hjelp.

SIBS er et forebyggende tiltak rettet mot søsken mellom 8 og 16 år, som har en bror eller søster med en diagnose. SIBS passer for mange ulike diagnoser som er langvarige, og når barnet mottar tjenester fra kommunen, BUP, habiliteringstjenesten eller sykehus.

I SIBS møtes man to ettermiddager á 3 timer.
Søsken deltar sammen med én av sine foreldre. Den samme forelderen må delta begge gangene.
SIBS gjennomføres med grupper for 3 til 8 søsken og grupper for deres foreldre. Målsettingen for SIBS er å bedre kommunikasjonen mellom foreldre og barn og dermed forebygge utvikling av psykiske helseplager hos søsken til barn med en diagnose.

Gruppetilbudet vil foregå i: Barne- og familietjenestens lokaler, Skysstasjon 11 A, (3. etasje) ved Asker stasjon.

Kontakt

Er du interessert eller har spørsmål, ta kontakt med gruppeledere i SIBS:

Familiekonsulent på telefon 489 54 929 eller Ergoterapeut på telefon 480 07 947.