Tuning in to kids

Tuning in to Kids er et foreldreveiledningsprogram over seks ganger, for foreldre med barn i barneskolealder. Programmet er forskningsbasert og fokuserer på det emosjonelle båndet mellom foreldre og barn.

Ønsker du å lære hvordan du:

 • blir bedre til å snakke med barnet ditt?
 • blir bedre til å forstå barnet ditt?
 • hjelper barnet ditt til å håndtere sine egne følelser?
 • forebygger atferdsproblemer hos barnet ditt?
 • hjelper barnet ditt med håndtere konflikter?

Tuning in to Kids er et foreldreveiledningsprogram over seks ganger, for foreldre med barn i barneskolealder. Programmet er forskningsbasert og fokuserer på det emosjonelle båndet mellom foreldre og barn. Det tar for seg hvordan foreldre kan møte barnets vanskelige følelser på en måte som gjør barnet bedre rustet til å forstå og håndtere sine egne følelser.

Forskning viser at programmet har positiv innvirkning på foreldreferdigheter, relasjonen mellom foreldre og barn, samt barnets emosjonelle kompetanse og atferd.

Tuning in to kids viser deg hvordan du kan hjelpe barnet ditt med å utvikle emosjonell kompetanse. Barn med høyere emosjonell kompetanse:

 • har lettere for å inngå og beholde vennskap
 • konsentrerer seg bedre på skolen
 • håndterer bedre vanskelige følelser som sinne og tristhet

Det vil være en blanding av undervisning, praktiske øvelser, erfaringsutveksling og hjemmeoppgaver.

NB: Tuning in to kids kurset er for foreldre, så barn og spedbarn kan ikke være med på kursene

Påmelding høsten 2023

Tirsdag 22.08.23 - to parallelle kurs av seks møter hver i tillegg til et oppfølgingsmøte 21.11.23

 • Kl. 17.30 - 19.30 - Sted: Heggedal (1. kurskveld)/ Slemmestad innbyggertorg
 • Kl. 17.30 - 19.30 - Sted: Skysstasjon i Asker sentrum

Mandag 09.10.23 - tre parallelle kurs av seks møter i tillegg til et oppfølgingsmøte 08.01.24

 • Kl. 12.30 - 14.30 - Sted: Slemmestad innbyggertorg AVLYST
 • Kl. 17.30 - 19.30 - Sætre innbyggertorg
 • Kl. 17.30 - 19.30 - Skysstasjon Asker sentrum

Onsdag 11.10.23 - ett kurs av seks møter i tillegg til et oppfølgingskurs 10.01.24

 • Kl. 09.00 - 11.00 - Sted: Skysstasjon i Asker sentrum

Tirsdag 17.10.23 - ett kurs av seks møter i tillegg til et oppfølgingskurs 16.01.24

 • Kl. 13.00 - 15.00 - Sted: Skysstasjon i Asker sentrum

For påmelding:

Guide for hvordan du registrerer deg i Obisoft. Velg "sted 3"

Guide for hvordan du melder deg på i Obisoft

For mer informasjon:

E-post til

Ta kontakt med Barne- og familietjenesten