Amme- og fødselsforberedende kurs

Målet for kursene er at du/dere skal bli godt forberedt til fødsel og få en god start med ammingen. På oppmøte kursene får du/dere også anledning til å bli kjent med andre som venter barn.

Bilde av gravid mage

Kursene holdes av jordmødrene ved Jordmortjenesten. Det holdes både digitale og oppmøtekurs på norsk. Noen kurs tilbys på engelsk.

Ammeforberedende kurs

Amming starter med et ønske om å amme. Selv om mange tenker på amming som naturlig, så krever det mye av mor de første månedene. Den første ammingen skjer rett etter at barnet er født, så det kan være lurt å forberede seg godt på forhånd. Amming er noe både mor og babyen må lære, så det kan være en fordel å kjenne til hva du kan forvente, og de vanligste utfordringene dere kan møte på.

Noen av temaene som blir snakket om på kurset:

 • Brystets utvikling i graviditeten og de første ukene etter fødselen 
 • «The Magic hour» - den magiske første ammingen 
 • Betydningen av hud mot hud 
 • Ammestillinger og dieteknikk 
 • Melkeproduksjon 
 • Hva er normalt for det nyfødte barnet 
 • Vanlige utfordringer 
 • Tips om gode nettsteder/filmer/bøker

Kurset varer i ca. 1,5 time og passer like godt for både førstegangs- og flergangsfødende. Det vil bli god tid til å stille spørsmål.

Fødselsforberedende kurs

På våre fødselsforberedende kurs ønsker vi å gi dere kunnskap om normal fødsel og kroppens ressurser. Økt kunnskap bidrar som oftest til at man føler seg tryggere, er bedre forberedt og lettere kan være delaktig i det som skjer i tiden rundt fødsel. Vi ønsker å synliggjøre hva dere selv, ledsager og jordmor kan bidra med i fødselen.

Noen av temaene vi tar opp på kurset:

 • Mental forberedelse 
 • Fødselsstart 
 • De ulike fasene i fødsel 
 • Smertelindring i fødsel; naturlig og medikamentell 
 • Hvordan kan jeg støtte min partner? 
 • Når skal man ta kontakt med fødeavdeling 
 • Mottak i fødeavdelingen 
 • Fødestillinger
 • Hjelpemidler 
 • Det nyfødte barnet

Det er alltid rom for å stille spørsmål underveis.

Tid og varighet

Kursene holdes fra kl. 13.30 til kl. 15.30, både de digitale og oppmøte kursene. Alle kurs er gratis.

Kontakt oss ved spørsmål

Ønsker du mer informasjon, eller ønsker du å delta, kan du ta kontakt med jordmortjenesten.