Bilde av gravid mage

Kontaktinfo

Åpningstider

Klokken 08.00 - 15.30

Telefontid:

Mandag – fredag klokken 08.30 - 11.30 og 12.30-14.30

Telefon
66 76 83 31

HelseNorge.no blir aktivert etter tildeling av første time. Jordmor kan da kontaktes digitalt.

Bilde av gravid mage

Du som er gravid

Du kan få oppfølging og faste kontroller hos jordmor. Tilbudet er gratis.

Merk at nye henvendelser og timebestilling må gjøres på telefon, ring oss på telefonnr.: 66 76 83 31.

Jordmor er tilgjengelig på tre lokasjoner i kommunen:

  • Midtbygda Barne- og familiehus, Katrineåsveien 20, bygg C, 2 etg
  • Barne- og familietjenesten, Skysstasjon 11, oppgang A, 3 etg
  • Hurum helsestasjon, Filtvetveien 2, Filtvet

Hvor skal du gå til jordmor?

Din bostedsadresse avgjør hvor du skal gå til jordmor:
Bor du i Heggedal, Vollen, Slemmestad eller lengre sør i kommunen skal du gå til jordmor ved Midtbygda barne- og familiehus.

Bor du lengst sør i kommunen, blir det Hurum helsestasjon som vil være din lokasjon.

Med bostedsadresse nord eller øst i kommunen, eller i og rundt Asker sentrum vil du gå til jordmor på Skysstasjon i sentrum.

Kartbildet viser hvilken lokasjon du tilhører, vi forholder oss til helsestasjonsgrensene:

Jordmorsoner i kommunen i kart

Innganger

Jordmor

Svangerskapskontroll, foreldreforberedende kurs, hjemmebesøk.

Amme- og fødselsforberedende kurs

Målet for kursene er at du/dere skal bli godt forberedt til fødsel og få en god start med ammingen. På oppmøte kursene får du/dere også anledning t...