Slik kan du hjelpe

Innganger

Bli fosterhjem

I Asker er det flere barn som venter på et nytt hjem. Her kan du lære mer om hvordan du går fram hvis du og din familie har lyst til å bli fosterhjem.

Bli beredskapshjem

Beredskapshjem tar imot barn og unge på kort varsel i en hastesituasjon. Lær om hvordan du går fram hvis du og din familie vil bli beredskapshjem.

Hybel med oppfølging for ungdom

Har du eller dere en hybel tilknyttet eget hjem, som har plass til en ungdom som av ulike årsaker ikke lenger kan bo hjemme? Har du mye omsorg,...