Bli besøkshjem

Målet med besøkshjem er å bidra til å gi barn tilknyttet barnevernet en en stabil tilværelse. Barnevernstjenesten godkjenner hvem som kan bli besøkshjem.

Det å være et besøkshjem handler om å inkludere barn i et vanlig familieliv. Arbeidet er lønnet og omfatter besøk av barnet eller ungdommen ca en helg i måneden. Det er av stor betydning at barna/ungdommene møter voksne i en stabil livssituasjon.

Besøkshjemmet behøver ikke bestå av mange familiemedlemmer, du kan være godt kvalifisert om du bor alene. Det er viktig at du har mulighet til å ta et oppdrag for ett til to år, for at tilbudet skal være mest mulig stabilt for barnet eller ungdommen.

For å bli godkjent som besøkshjem, må dere levere politiattest. Dette gjelder alle over 18 år i husstanden.

Bli besøkshjem

(krever pålogging med BankID eller lignende)

Dere må levere jevnlige rapporter til barnevernstjenesten.

Ta kontakt med Barnevernstjenesten for mer informasjon.