Bli støtte- og fritidskontakt

Vil du bety noe helt spesielt for noen? Vi trenger støtte- og fritidskontakter til barn og voksne med ulike utfordringer.

Hvilke oppgaver har en støttekontakt?

En støttekontakt er den hjelperen som bidrar til at personer som trenger det kommer seg ut og får anledning til å være sammen med andre eller delta i fritidsaktiviteter.

Oppdraget er lønnet og du jobber vanligvis 2-4 timer per uke.

Hvis du ønsker det, kan du også bli støttekontakt for grupper.

Hvem trenger støttekontakt?

Det finnes to typer støttekontaktordninger. Du kan være støttekontakt for:

  1. personer med funksjonsnedsettelser, psykiske lidelser, eller for noen som har behov for praktisk hjelp. Personen kan være barn, ungdom, voksen eller eldre.
  2. barn eller unge tilknyttet barnevernstjenesten.

Hvem kan bli støttekontakt?

  • Du må være fylt 18 år og like og jobbe med mennesker.
  • Personlig egnethet, godt humør og interesser blir vektlagt.
  • Du må ha anledning til å binde deg for en bestemt periode.
  • Du må levere inn politiattest.

Søk om å bli støttekontakt for personer over 18 år

Søk om å bli støttekontakt for barn og unge (0 - 18 år)

Rapportering

Jeg har behov for støttekontakt

Les mer om hva en støttekontakt er og hvordan du går fram hvis du har behov for støttekontakt.