Bli støtte- og fritidskontakt

Vil du bety noe helt spesielt for noen? Vi trenger støtte- og fritidskontakter til barn og voksne med ulike utfordringer.

Hvem trenger støttekontakt?

Det finnes to typer støttekontaktordninger. Du kan være støttekontakt for:

 1. personer med funksjonsnedsettelser, psykiske lidelser, eller for noen som har behov for praktisk hjelp. Personen kan være barn, ungdom, voksen eller eldre.
 2. barn eller unge tilknyttet barnevernstjenesten.
Støtte- og fritidskontakt for personer med funksjonsnedsettelser, psykiske lidelser eller behov for praktisk hjelp

Hvilke oppgaver har en støttekontakt?

En støttekontakt er den hjelperen som bidrar til at personer som trenger det kommer seg ut og får anledning til å være sammen med andre eller delta i fritidsaktiviteter.

Oppdraget er lønnet og du jobber vanligvis 2-4 timer per uke.

Hvis du ønsker det, kan du også bli støttekontakt for grupper.

Du kan være støttekontakt for personer med funksjonsnedsettelser, psykiske lidelser, eller for noen som har behov for praktisk hjelp. Personen kan være barn, ungdom, voksen eller eldre.

Hvem kan bli støttekontakt?

 • Du må være fylt 18 år og like og jobbe med mennesker.
 • Personlig egnethet, godt humør og interesser blir vektlagt.
 • Du må ha anledning til å binde deg for en bestemt periode.
 • Du må levere inn politiattest.

Søk om å bli støtte- og fritidskontakt

Fyll ut søknadsskjema for å søke om å bli støtte- og fritidskontakt.

Søk om å bli støttekontakt for personer over 18 år

Søk om å bli støttekontakt for barn og unge (0 - 18 år)

Støttekontakt for barn og unge i barnevernstjenesten

Hvilke oppgaver har en støttekontakt?

Barn og unge kan trenge støttekontakt på bakgrunn av ulike årsaker. En støttekontakt kan:

 • bistå barn og unge med å komme seg ut på egenhånd
 • være støtte og hjelp i ulike situasjoner som f.eks. fritidsaktiviteter, trening eller andre sosiale sammenhenger
 • være en støttespiller sosialt og redusere følelsen av ensomhet
 • bidra til at barnet/ungdommen får noen gode opplevelser i sin hverdag
 • fungere som en ekstra ressurs for barn og unge som har et manglende sosialt nettverk eller trenger øvelse i sosiale ferdigheter
 • være en samtalepartner
 • og ellers bidra til at barnet eller ungdommen kjenner på mestring og glede

Støttekontakten skal være en ekstra ressurs for barnet/ungdommen og er et frivillig hjelpetiltak som foreldre ønsker for barna sine. Du trenger ikke å ha en faglig utdannelse, men et ønske om å bidra positivt i barn og unges hverdag.

Vi ønsker at støttekontakten engasjeres for minimum ett år av gangen.

Barneverntjenesten er etter forskrifter til Lov om barneverntjenester pålagt å be om politiattest (ikke eldre enn tre måneder), dersom du engasjeres.

Søk om å bli støttekontakt

Dersom du ønsker ytterligere informasjon, ta kontakt med Janne Lilleengen på telefon: 66 90 97 00.

Søk om å bli støttekontakt for barn og unge i barnevernstjenesten

Jeg har behov for støttekontakt

Personer og familier som har behov for støttekontakt på grunn av funksjonsnedsettelse, alder eller sosiale utfordringer kan få støttekontakt.

Les mer om hva en støttekontakt er og hvordan du går fram hvis du har behov for støttekontakt.