Trenger du hjelp til å komme deg ut og gjøre det andre gjør?

Les mer om støttekontaktordningen.

Trenger du støttekontakt

Kort fortalt

Personer og familier som har behov for støttekontakt på grunn av funksjonsnedsettelse, alder eller sosiale utfordringer kan få støttekontakt.

Tjenesten er gratis, men du må selv dekke eventuelle utgifter til aktiviteter.

Hva gjør en støttekontakt

Støttekontakten legger til rette og gir muligheter for kafébesøk, kino eller andre aktiviteter. Det er dine interesser og behov som avgjør, og du kan få tjenesten individuelt eller i gruppe.

Støttekontaktordningen består av tre ulike tjenester:

  • Individuell støttekontakt for sosialt samvær og ledsager på fritidsaktiviteter.
  • Tilrettelagte gruppetilbud for deg som trenger dette på grunn av funksjonsnedsettelser eller sosiale utfordringer - les mer om tilbudet.
  • Fritid med bistand for deg som ønsker assistanse for å kunne delta i fritidsaktiviteter.

Hvem kan få støttekontakt

Personer og familier som har behov for støttekontakt på grunn av funksjonsnedsettelse, alder eller sosiale utfordringer kan søke om å få støttekontakt og hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse.

Vi vil i samarbeid med deg vurdere om du skal få støttekontakt eller om andre tjenester kan være mer passende.

Kontakt oss om støttekontaktordningen

Kontakt oss ved å sende inn skjema

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du få tiltak eller tjenester fra kommunen.

  1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg. Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
  2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, tar vi kontakt tilbake og kommer eventuelt på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.
  3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet nedenfor (krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss.
  4. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med  den kommunale veiledningen på innbyggertorgene på telefon 66 70 00 00 eller på  

Kontaktskjema til velferdsforvaltningen

(krever pålogging med BankID eller lignende)

Søke jobb som støttekontakt

Som støttekontakt hjelper du et annet menneske med å komme seg ut og delta på aktiviteter og få et mer sosialt liv.

Du arbeider noen timer per uke og får timebetalt av kommunen.

Slik søker du jobb som støttekontakt 

Kontaktinformasjon til de som utfører:

Dersom du ønsker informasjon om støttekontakt som tjeneste eller har praktiske spørsmål rundt et allerede igangsatt vedtak, er du velkommen til å ringe utfører av BPA, støttekontakt og avlastning for personer over 18 år for informasjon. Du kan også sende e-post med spørsmål.

Telefon: 66 71 53 40
E-post:

Spørsmål vedrørende søknad og søknadsbehandling må rettes til velferdsforvaltningen. Vær obs på å unngå sensitive opplysninger i e-post til kommunen.