Om støttekontakttjenesten i Asker kommune

Les mer om støttekontakttjenesten i Asker kommune.

Trenger du støttekontakt

Kort fortalt

Personer og familier som har behov for støttekontakttjeneste på grunn av funksjonsnedsettelse, alder eller sosiale utfordringer kan få dette i kommunal regi.

Tjenesten er gratis, men du må selv dekke eventuelle utgifter til aktiviteter.

Hvem kan få støttekontakttjeneste?

Personer og/eller familier som har behov for støttekontakttjeneste på grunn av funksjonsnedsettelse, alder eller sosiale utfordringer, kan søke om å få dette.

Støttekontakttjenesten er en tjeneste som skal bidra til å få en aktiv og meningsfull fritid, hjelp til etablering av et eget sosialt nettvert og bistand til å komme ut av en isolert tilværelse.

Vi vurderer i samarbeid med deg om du skal få støttekontakttjeneste, eller om det er andre andre tjenester som kan være mer passende.

Hva er støttekontakttjenesten?

Støttekontakttjenesten er organisert på tre ulike måter:

 • Tilrettelagte gruppetilbud for deg som trenger dette på grunn av funksjonsnedsettelser eller sosiale utfordringer.
  Dette er en fin måte å bygge egne relasjoner, nettverk og vennskap innen en trygg gruppe - les mer om tilbudet her.
 • Fritid med bistand for deg som ønsker assistanse for å kunne delta i fritidsaktiviteter men trenger noen som kan være en støtte i aktiviteten.
  Les mer om fritid med bistand her.
 • Individuell støttekontakt for å ha sosialt samvær og få en ledsager på fritidsaktiviteter.

Ønsker du å søke om støttekontakt?

Dersom du opplever utfordringer knyttet til din helse-, bolig- eller økonomiske situasjon, kan du få tiltak eller tjenester fra kommunen.

 1. Du kan ta kontakt selv, eller andre kan gjøre det på vegne av deg. Hvis en annen henvender seg til oss på dine vegne, må personen vedlegge et samtykke fra deg.
  Skriv ut, fyll inn og skann samtykkeskjemaet og legg det ved når du fyller ut kontaktskjemaet.
 2. Når du eller noen av dine pårørende tar kontakt med oss, tar vi kontakt tilbake og kommer eventuelt på et hjemmebesøk til deg, slik at vi sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.
 3. Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet nedenfor (krever innlogging med elektronisk ID), så hører du fra oss.
 4. Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med  den kommunale veiledningen på innbyggertorgene på telefon 66 70 00 00 eller på  

Kontaktskjema til velferdsforvaltningen

(krever pålogging med BankID eller lignende)

Søke jobb som støttekontakt

Som støttekontakt hjelper du et annet menneske med å komme seg ut og delta på aktiviteter og få et mer sosialt liv.

Du arbeider noen timer per uke og får timebetalt av kommunen.

Kontaktinformasjon til de som utfører:

Dersom du ønsker informasjon om støttekontakttjeneste som gruppetilbud eller fritid med bistand -  eller har praktiske spørsmål rundt et allerede igangsatt vedtak - er du velkommen til å ta kontakt med :

 • Utfører gruppetilbud
  Toril Haug, tlf. 93471160
  e-post:
 • Utfører fritid med bistand
  Jorunn Bråten, tlf. 45732032
  epost:

Utfører over 18 år individuell støttekontakt

Dersom du ønsker informasjon om støttekontakt som tjeneste eller har praktiske spørsmål rundt et allerede igangsatt vedtak, er du velkommen til å kontakte utfører av støttekontakttjenesten:

Telefon: 66 71 53 40
E-post: 

Utfører under 18 år individuell støttekontakt

Dersom du ønsker informasjon om støttekontakttjenesten for en innbygger under 18 år, eller har spørsmål knyttet til vedtak eller vedtak som allerede er i gang på vegne av en innbygger under 18 år, kan du kontakte avdelingen for helsetjenester for barn og unge på:

E-post: 

Unngå sensitive opplysninger i e-post til kommunen.