Bli beredskapshjem

Barneverntjenesten i Asker har behov for beredskapshjem. Vi ønsker at våre beredskapshjem skal gi barn og unge som kommer i en akuttsituasjon trygge rammer i en ellers uforutsigbar hverdag.

Kort fortalt

Beredskapshjem er et hjem som kan ta imot barn og unge på kort varsel når en hastesituasjon oppstår. Beredskapshjemmet skal ha omsorgen for barn og unge i en midlertidig periode, inntil en mer varig omsorgsløsning er funnet, eller til de flytter tilbake til foreldre.

Hvem kan bli beredskapsforeldre?

Vi ønsker hjem med ulik erfaringsbakgrunn og i ulike livsfaser. Man kan være enslig, samboende eller gift, i heterofile eller homofile parforhold; man kan være ung eller moden; man kan ha hjemmeboende barn, utflyttede barn, eller aldri ha hatt barn. Det er behov for beredskapshjem fra ulike bakgrunner, livssyn og kulturer, og med ulike personligheter, egenskaper og interesser. Beredskapsforeldre er mennesker på godt og vondt, med følelser, ressurser og begrensninger. Vi ønsker beredskapshjem som ligger inntil en times kjøretid fra Asker.

Dette er en oppgave som stiller særlige krav til både beredskapsforeldre og til familien som helhet. Et beredskapshjem må:

 • være beredt på å ta imot et barn i krise, når disse krisene måtte oppstå
 • kunne takle en større grad av uforutsigbarhet

Som beredskapshjem vil dere spille en betydningsfull rolle i barnets liv. Det innebærer både gleder og utfordringer, som vil engasjere både faglig og menneskelig.

Hvordan går jeg frem?

Alle som ønsker å bli beredskapshjem gjennomgår den samme godkjenningsprosessen og opplæringen som gjør dem særlig egnet til å ivareta barn i krise. Beredskapshjem må være godkjente som fosterhjem og ha gjennomført grunnopplæring på lik linje som fosterforeldre. Les mer om fosterhjem.

I et beredskapshjem er den ene voksne engasjert av Asker kommune på fulltid, og inngår en oppdragsavtale med lønn og betingelser.

Søknadsskjema foster- eller beredskapshjem

Godkjenningsprosess i Asker barnevernstjeneste

I Asker barnevernstjeneste består godkjenningsprosessen av følgende:

 • informasjonsmøte
 • skriftlig egenpresentasjon (i søknadsskjemaet du fyller ut selv)
 • intervju med søkerne (flere samtaler)
 • samtale med eventuelle hjemmeboende barn
 • observasjon av samspill mellom søkerne og egne barn (eventuelt fosterbarnet når det allerede er etablert en relasjon)
 • innhenting av informasjon fra referanser, samt fra lokal NAV og barneverns-tjeneste
 • innhenting av helseattest, samt uttømmende og utvidet politiattest
 • informasjonssamtale om det konkrete fosterbarnet og familien
 • fellessamtale med søkerne og fosterbarnets foreldre
 • innhenting av fosterbarnets synspunkter på det aktuelle fosterhjemmet (noen ganger treff mellom barnet og de potensielle fosterforeldrene).

Enkelte av aktivitetene kombineres, slik at det i praksis vanligvis gjennomføres fire til fem møter. Noen synes dette høres mye ut, men tilbakemeldingen fra fosterforeldre er at det er viktig å bruke tid på å reflektere, og å tenke seg godt om, før man tar sin endelige beslutning om å være fosterhjem. For barnevernstjenesten er det viktig å bli godt nok kjent med søkerne til å kunne gjøre en vurdering av egnethet og oppfølgingsbehov.

Noen ganger gjelder godkjenningen et eller flere konkrete barn, og det vurderes da om søkerne kan dekke barnets/ barnas spesifikke behov. Andre ganger gjennomføres en mer generell godkjenning, der man også utforsker hvilke typer barn fosterhjemmet kan egne seg for. I slike tilfeller matches fosterhjemmets kvaliteter opp mot aktuelle barn som trenger fosterhjem i etterkant. Det kan da ta litt tid før man finner en match.

Alle fosterforeldre må gjennomføre grunnopplæring før barnet flytter inn, eller så snart som mulig etter at barnet har flyttet inn (ved hasteflyttinger). Grunn-opplæringen skal sikre at fosterforeldre er godt forberedt til oppdraget som fosterhjem.

Dette får du dere som beredskapshjem

 • Opplæring og relevante kurs
 • Oppfølging og faglig veiledning
 • Avlastningsmuligheter
 • Lønnskompensasjon tilsvarende 100 % stilling
 • Utgiftsdekning etter KS-satser

Kontaktinformasjon til fosterhjemsteamet

Hvis du lurer på om dette kan være noe for deg og din familie, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss for mer informasjon og en uforpliktende samtale.

 • Rikke Hasli-Nielsen: (40 44 21 05)
 • Benedicte Søvik Ask: (47 71 47 89)
 • Suzanne Ledang: (94 00 43 50)
 • Camilla Wettre:  (45 87 58 66)