Mottar du flere typer helse- og omsorgstjenester fra kommunen over lang tid, kan du ha rett til å få en individuell plan. Dette er en plan som omfatter tjenester til deg som person.

Hensikten er å se alle tjenestene du mottar i sammenheng med hverandre, slik at du får større trygghet og forutsigbarhet og et mest mulig helhetlig og tilpasset tilbud.

Det er ikke nødvendig å ha individuell plan for alle tjenester, bare for de tjenestene det kan være nyttig å koordinere. Det er heller ikke noe krav å ha en individuell plan selv om du mottar flere tjenester, og planen kan ikke utarbeides uten ditt samtykke. Du, eller dine pårørende, må selv være aktivt med i hele planprosessen. Den gir ikke flere rettigheter, men skal være et verktøy for samarbeid mellom deg og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne.

Helsedirektoratets nettsider finner du mer informasjon om individuell plan og koordinator.

Her finner du film og veiledere om koordinator og individuell plan fra Helsedirektoratet.

Søknad og saksbehandling

Saksbehandlingstiden er tre til fire uker. Får du innvilget din søknad, vil du bli tildelt en koordinator som vil ta kontakt med deg.

Skjema for søke om individuell plan (PDF).
Søknaden sendes til:
Asker kommune
Brukertorget, Tjenestetildelingen-helse og omsorg
Postboks 353, 1372 Asker

For mer informasjon kontakt Koordinerende enhet på telefon 66 90 97 81 eventuelt e-post: edemora@asker.kommune.no, eller kontakt Tjenestetildelingen, Brukertorget.