Individuell plan

Kort fortalt

Mottar du flere typer helse- og omsorgstjenester fra kommunen over lang tid, kan du ha rett til å få en individuell plan.

Sammenheng mellom tjenestene 

Hensikten er å se alle tjenestene du mottar i sammenheng med hverandre, slik at du får større trygghet og forutsigbarhet og et mest mulig helhetlig og tilpasset tilbud.

Det er ikke nødvendig å ha individuell plan for alle tjenester, bare for de tjenestene det kan være nyttig å koordinere. Det er heller ikke noe krav å ha en individuell plan selv om du mottar flere tjenester, og planen kan ikke utarbeides uten ditt samtykke.

Du, eller dine pårørende, må selv være aktivt med i hele planprosessen. Den gir ikke flere rettigheter, men skal være et verktøy for samarbeid mellom deg og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne.

Helsedirektoratets nettsider finner du mer informasjon om individuell plan og koordinator.

Søknad og saksbehandling

Saksbehandlingstiden er tre til fire uker. Får du innvilget din søknad, vil du bli tildelt en koordinator som vil ta kontakt med deg.

Skjema for å søke om individuell plan (PDF).

For mer informasjon ring telefon 66 70 00 00 og spør etter Koordinerende enhet eller send en e-post til: