Veteran i Asker

I følge Forsvaret var det 708 veteraner i Asker kommune i perioden fra 1978 til februar 2021, og hvis vi tar med tall fra før 1978 kan antallet være 1060.

Veterankontakt

Asker kommune har en veterankontakt. Veterankontakten er tilgjengelig for veteraner, pårørende og andre som har behov for oppfølging eller informasjon.

Vetrankontakten skal blant annet:

  • veilede veteraner og deres pårørende slik at de finner fram til relevante hjelpetilbud og muligheter i tjenesteapparatet
  • veilede ansatte i kommunen ved behov

Veterankontakt i Asker kommune er Liv-Maria Delgado, og hun kan nås på e-post , eller på telefon 66 76 82 33.

Veteranplan

Asker kommune har en veteranplan skal bidra til å:

  • anerkjenne, ivareta og følge opp veteranen både før, under og etter internasjonal tjeneste for landet
  • Skape økt samhandling på tvers av ulike sektorer slik at veteranen og deres familie blir møtt med kompetanse og forståelse
  • Gjøre det enklere for ansatte i kommunen å uføre sin rolle som primær tjenesteleverandør for veteranen behov i lokalsamfunnet - på tvers av ulike tjenesteområder i kommunen

Rullering av veteranplanen - gi innspill

Det pågår nå et arbeid med å rullere veteranplanen i den nye kommunen. Har du lyst til å gi innspill, så ta gjerne kontakt med Marte Kvernland på e-post: .