Veteran i Asker

I Asker kommune bor det ca. 1 060 veteraner. De fleste veteraner lever gode liv og har god helse og kommer tilbake med erfaringer og kompetanse vi har bruk for i samfunnet.

For noen veteraner som har tjenestegjort i krevende og farlige situasjoner, kan imidlertid tjenesten ha gitt skader. I noen tilfeller kommer ikke disse til syne før 10-15 år etter endt tjeneste.

Forsvaret har en rekke tiltak for veteraner og deres familier, og frivillige veteranorganisasjoner bidrar med kameratstøtte og felleskap.

Askers veteranplan og veterankontakt

Asker kommune har en vedtatt Veteranplan som skal gi veteranene anerkjennelse for den innsatsen de har utført, og ivareta og legge til rette for oppfølging for veteraner som har behov for det.

Unge - og de uten militær bakgrunn som har tjenestegjort i utlandet - definerer seg kanskje ikke som veteraner, men for Asker kommune er det behovet for hjelp og støtte som er avgjørende for å få bistand, ikke om man identifiserer seg som veteran.

Ved å opprette en veterankontakt har vi ønske om å nå ut til enda flere veteraner som måtte ha behov for oppfølging i kommunen vår. Siden vi på grunn av personvernhensyn ikke kjenner navnene på veteranene som er bosatt i Asker, ønsker vi at de tar kontakt med veterankontakten vår, som skal bidra positivt og bistå med råd og veiledning og som kan koble på tjenester i kommunen.

Veteranen og deres nærmeste skal bli møtt med kompetanse og forståelse. Veteranplanen har også som hensikt å fungere som et opplysnings- og informasjonsdokument for veteranen.

Veterankontakt i Asker kommune er Liv-Maria Delgado, og hun kan nås på:

E-post: , eller på
Telefon 66 76 82 16 / 918 38 813.

Støtte fra nettsider og hjelpetelefoner

Døgnåpen veiledningstelefon 919 10 500

Døgnåpen veiledningstelefon for personer som sliter med psykisk problemer eller har utfordringer med rus, og for pårørende og andre som har behov for råd og veiledning.

Kameratstøttetelefonen 800 48 500 (24 timer)

På telefon 800 48 500 kan du eller din familie snakke anonymt med en veteran fra internasjonale operasjoner, og få svar fra et medmenneske og likemann. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner har en landsomfattende 24 timers vaktordning med kameratstøttetelefonen.

Se også:

Veteran møter veteran - Møtested for veteraner

Veteran møter Veteran er et forbund som jobber for økt aktivitet blant veteraner. De legger til rette for og gjennomfører ulike veterantreff hvor veteraner møter veteraner. Det er viktig å inkludere familien til veteraner på en god måte, da disse også er en del av veteranfamilien. 

Besøksadresse: Norway House, Lommedalsveien 277, 1350 Lommedalen

NVIO avdeling Asker og Bærum

Dette er en lokalforening i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO).

Veteranorganisasjoner

Det finnes en rekke andre veteranorganisasjoner, og andre organisasjoner som også har mange veteraner som medlemmer. Disse organisasjonene kan du finne på denne siden fra Forsvaret.

Innbyggertorg som mulig treffsted

Alle kommunes sju innbyggertorg kan benyttes som åpne møteplasser for veteraner og veteranforeninger. 

E-læringskurs om veteraner

Dette e-læringskurset gir større innsikt i hva en veteran er, hvilke utfordringer veteraner har, hvilke ressurser de har og hvordan man best mulig kan bistå dem til en god tilbakevending til det sivile livet i hjemkommunen.

Målgruppe for kurset er ansatte i kommunal / offentlig sektor som kan komme i kontakt med veteraner og deres nærmeste.

Kurset er delt inn i flere moduler, som du kan ta samlet eller hver for seg.

Her finner du kurset.

Kurset er laget av Forsvaret, RVTSØST og Horten kommune.