Avlastning og omsorgstjenester til barn og unge

Kort fortalt

Har du barn under 18 år med midlertidige eller varige funksjonsnedsettelser kan du få kartlagt din situasjon og behov for ulike helse- og omsorgstjenester.

I samarbeid finner vi ut hva slags tjenester som passer best for deg og din familie.

Individuell avlastning og avlastning på institusjon

Har du særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du få kartlagt din situasjon og få innvilget avlastning. Det tas blant annet hensyn til om det er søsken i familien som trenger mer alenetid med sine foreldre.

Individuell avlastning er tilpassede tjenester i eller utenfor barnets hjem, eksempelvis ved at barnet ditt bor hos avlaster noen døgn per måned, eller familien har avlaster noen timer per uke, etter behov.

Avlastning på institusjon skjer ved: 

Støttekontakt

Støttekontakt er en ordning for deg som har behov for hjelp til å få en aktiv og meningsfull fritid.

Støttekontakt kan gis på tre forskjellige måter:

 • Individuell støttekontakt
 • Tilrettelagte gruppeaktiviteter
 • Individuelt tilpasset tjeneste i samarbeid med en forening/organisasjon etter metoden «Fritid med bistand»

Les mer om støttekontaktordningen.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ måte å organisere avlastning, støttekontakt og annen personlig assistanse til barn og unge med store og sammensatte hjelpebehov.

Ordningen fungerer slik at tjenestemottakeren selv organiserer arbeidet til den som gir assistanse. Er barnet ditt under 18 år, må du som forelder/foresatt ta ansvar for organiseringen.

Ny avtale fra mars 2021

Asker kommune har fra 1. mars 2021 inngått ny kontrakt med fire private leverandører for BPA, i tillegg til den kommunale BPA-tjeneste.

Du kan da velge mellom følgende fire leverandører:

Du velger hvem du vil benytte. Uansett hvem du velger vil kommunen følge opp kvaliteten på tjenesten.

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad (tidligere kalt omsorgslønn) er en økonomisk kompensasjon til deg som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, utover det som er vanlig for barnets alder. Omsorgsstønad utbetales månedlig.

Individuell plan

Dersom barnet ditt har behov for sammensatte og langvarige tjenester, kan du som forelder eller foresatt søke om individuell plan. En individuell plan skal bidra til at barnet ditt får én kontaktperson og hjelp til koordinering og oppfølging av tjenestene.

Har du spørsmål om individuell plan, ta kontakt med Velferdsforvaltningen på telefon 66 90 97 81.

Etter skole tilbud (EST)

 • Etter Skole Tilbud (EST) er en tjeneste til elever i den videregående skolen som trenger organisert aktivitet etter skoletid.
 • Aktivitetene foregår på Bondi avlastning. Elevene transporteres med skoletransporten til Bondi, og foreldre eller foresatte må hente innen kl. 17.00.
 • EST holder åpent i ferier og ved planleggingsdager, men holder stengt i juli.

Barnebolig

Barnebolig kan innvilges når det er behov for at barnet/ungdommen bor fast i en annen bolig utenfor hjemmet. Barnebolig er et bo- og tjenestetilbud for barn og unge under 18 år som har et omfattende omsorgs- eller oppfølgingsbehov som følge av store funksjonsnedsettelser.

Foreldrene har fortsatt foreldreansvaret, men de ansatte i boligen ivaretar den daglige omsorgen for barnet på vegne av foreldrene.

Kontaktinformasjon om barneboliger

 • Hege Amundsen, Avdelingsleder Bråsetveien Barnebolig
  Telefon: 90 65 84 72
 • Linn Gared, Avdelingsleder Bråsetveien Barnebolig
  Telefon: 93 00 93 73

Slik søker du om helse- og omsorgstjenester

For å søke om å få helse- og omsorgstjenester til barn og unge under 18 år, må du benytte vårt elektroniske søknadsskjema (krever innlogging med BankID).

Søk om helse- og omsorgstjenester for  barn og unge

Vil du jobbe som støttekontakt / avlaster?

Er du interessert i jobbe som støttekontakt og / eller avlaster, så kan du bruke dette søknadsskjemaet:

Søknad om jobb som støttekontakt / avlaster for barn og unge

Ta kontakt

Ønsker du mer informasjon om tjenestene, eller trenger hjelp til å søke, ta kontakt med oss:

Rådgiver Katja Drevsjø Johansen
Telefon: 90 92 45 24
E-post: 

Saksbehandler Mariann Strøm
Telefon: 90 68 79 41
E-post: