Kontaktinfo

Telefon
48 99 00 83 /4 57 31 03 7
Besøksadresse
Idunns vei 3
1386 Asker
Vis i kart

Bondi avlastning er en institusjon for barn og unge med funksjonsnedsettelser og bistandsbehov.

Avlastning er en tjeneste for familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Bondi avlastning er et avlastningstilbud for barn og unge med nedsatt funksjonsevne som bor hjemme hos foreldrene, og har to avdelinger.

Avdeling Idunn er tilrettelagt for multifunksjonshemmede barn, unge og voksne med omfattende bistandsbehov. Avdeling Balder yter tjenester til familier med barn, unge og voksne med ulike typer og grader av psykisk utviklingshemming og autisme. 

Bondi avlastning tilbyr også Etter skole tilbud (EST) til elever på videregående skole med behov for tilsyn og aktivisering etter skoletid.

Kontaktpersoner

Natascha Varnhorn, Avdelingsleder Balder
Telefon: 48 99 00 83

Bettina Giæver Hyde, Avdelingsleder Idunn
Telefon: 45 73 10 37