Kontakt og oversikt over skolehelsetjenesten

Kontakt skolehelsetjenesten

Ta kontakt med skolehelsetjenesten:

  1. ved den enkelte skole
  2. HelseNorge - les mer om tjenesten her
  3. Barne- og familietjenesten

Kontakttelefon for skolehelsetjenesten, Barneskole 

Betjenes onsdager og fredager mellom kl 09.00 - 15.00. Kontakttelefonen besvares av helsesykepleier for barneskole.

Telefonnr er 457 27 225

Post fra skolehelsetjenesten

Når skolehelsetjenesten sender brev, sendes dette digitalt.

Kontaktinformasjon for samarbeidspartnere

Andre kommuner eller offentlige instanser som ønsker å sende post eller journaler til skolehelsetjenesten i Asker kommune bes sende dette til hovedpostmottaket vårt:
 
Asker kommune
Helsestasjon og skolehelsetjeneste
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

Oversikt over skolehelsetjenesten

 
Skole (med link til skole-side) Helsesykepleier / helsetjenesten
Arnestad barneskole

906 41 456

Asker International School

489 98 746

Asker videregående skole

474 58 927

Psykolog:
Helsesykepleier formidler kontakt.

Alternativ skole

Fagertun
Ollestua
Sjøskolen
Stordammen

404 330 99

906 10 289

Billingstad barneskole

940 23 843

Blakstad barneskole

457 28 483

Bleiker videregående skole

404 15 142

Psykolog:
Helsesykepleier formidler kontakt.

Bondi barneskole

482 03 792

459 76 526 

Borgen ungdomsskole

940 04 288 

Drengsrud barneskole

482 13 951

Folkestad barneskole

457 36 896 

Frydenlund barneskole

919 19 526

Hagaløkka barneskole

404 40 759

489 94 231

Heggedal barneskole

457 34 696

917 65 799

Hofstad barneskole

474 75 719

Holmen videregående skole 

416 66 054

Psykolog:
Helsesykepleier formidler kontakt.

Hovedgården ungdomsskole

459 79 439

Hvalstad barneskole

404 34 031

Hyggen barneskole

917 65 799

Jansløkka barneskole

409 04 020

Landøya ungdomsskole

995 95 844

Mellom-Nes barneskole

489 50 248

Midtbygda barneskole

475 08 069

Velkomstklassen

919 19 526

Nesøya barneskole

489 90 816

Nesbru videregående skole

469 34 729

404 33 099

Psykolog:
Helsesykepleier formidler kontakt.

NTG-U

906 10 289

Nærsnes barneskole

948 18 391

Risenga ungdomsskole

948 11 691

Rønningen barneskole

400 39 232

Røyken ungdomsskole

959 71 803

Røyken Videregående skole

457 36 385

Psykolog:
Helsesykepleier formidler kontakt.

Slemmestad barneskole

456 12 884 

Slemmestad ungdomsskole

458 70 139

Solberg barneskole

456 14 544

Solvang ungdomsskole

974 37 259

Spikkestad barneskole

456 57 239

457 36 896

904 76 620

Spikkestad ungdomsskole

940 23 981

Steinerskolen, Nesbru

456 15 298 

Steinerskolen
 Klokkarstua

Barneskoletrinnene:

489 94 279

Ungdomsskoletrinnene:

959 71 803

Sydskogen barneskole 

408 03 354

Sætre barneskole

488 97 545 

Sætre ungdomsskole

940 15 406

Tofte barneskole

457 32 581

Tofte ungdomsskole

459 79 439

Torstad ungdomsskole

480 50 071

941 43 044

Torvbråten barneskole

489 93 708

Vardåsen barneskole

476 98 572

Vettre barneskole

948 01 731

Vollen Montessoriskole

408 03 354

Vollen ungdomsskole

/ SMIA

476 73 734

Spesialavdelingen

416 66 054