Torvbråten barneskole

Kontaktinfo

Telefon
31 29 47 50
E-post
Besøksadresse
Engebråtenveien 64 (innkjøring via Morbergtoppen)
3472 Bødalen
Postadresse
Pakker sendes til gateadresse. Brev sendes til kommunens adresse (se nederst på siden).
Rektor
Vis i kart
Torvbråten barneskole

Torvbråten barneskole og SFO ligger flott til med god utsikt og nærhet til skog og mark. Naturen omkranser skolen og blir flittig brukt. Skolen er Norges andre Svanemerkede skole.

Hvem er vi, og hva er vi opptatt av?

Torvbråten skole jobber aktivt med å skape et inkluderende og trygt læringsmiljø, hvor vi viser hverandre toleranse og verdsetter mangfold.

Vi har blant annet sangstund hver måned, og jobber med å bygge opp et eget ressursrom, ledet av spesialpedagog og en Logos-sertifisert lærer. Tanken her er å jobbe forebyggende med elever som har behov for intensiv opplæring i perioder.

Vi er også opptatt av at elevene skal få glede av skog og mark, og har uteskole en dag i uken for elever 1-4.trinn. Elever ved 5-7.-trinn som deltar i SFO-ordningen vår, bruker ofte de oppkjørte skiløypene og turstiene i området når de har kroppsøving.

Alle våre elever bruker Chromebook i sin opplæring.

Støtte og veiledning til foresatte på 1. trinn

SFO inviterer til åpen dag for nye 1.klassinger en dag i uken hele vårhalvåret. Det er en fin mulighet til å bygge relasjoner, og og at barna utvikler trygghet i overgangen mellom barnehage og skole.

Tall og resultater

Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen finner du informasjon om læringsmiljø og resultater hentet fra elevundersøkelser og statistikk.

Svanemerket skole

Torvbråten skole er Norges andre svanemerkede skolebygg, og er oppført i massivtre.

  • Passivhus
  • Jordvarme dekker 100 prosent av oppvarmingen
  • Solceller på taket gir 190 000 kwh/år
  • Pre-produserte tremoduler for svært effektiv byggeprosess
  • Fokus på reduksjon av avfall i byggeprosessen

Innganger

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider med informasjon - beskjeder, meldinger, søknader m.m.- til og fra foresatte.

SFO på Torvbråten

Skolefritidsordningen på Torvbråten skole er et tilbud for elever på 1. til 4.-trinn. Her kan barna leke, dra på turer i nærmiljøet og delta på...

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten kontaktinformasjon – helsefremmende og forebyggende helsehjelp

Kontaktpersoner på skolen

Grethe Hultgren

Rektor

Hanne Dale Frøyland

Avdelingsleder 5. -7. trinn

Kine Marlin Stav Sørli

Avdelingsleder SFO og 1. trinn

Jaspreet Kaur Bath

Spesialkonsulent