SFO på Torvbråten

Skolefritidsordningen på Torvbråten skole er et tilbud for elever på 1. til 4.-trinn. Her kan barna leke, dra på turer i nærmiljøet og delta på morsomme aktiviteter før og etter skoletid - hos oss er det mange aktiviteter å velge mellom.

Tilhørighet i det sosiale felleskapet, vennskap, og sosiale ferdigheter er viktig for barnets utvikling og trivsel. Vi er opptatt av å og barna støtte til å få et godt forhold til hverandre og til de voksne.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss, og vi vil gjerne utvikle tilbudet vårt. Del gjerne dine synspunkter med oss.