Vigilo

Skoler og barnehager i Asker kommune bruker Vigilo som sitt oppvekstadministrative system, og det brukes blant annet til kommunikasjon mellom skole / barnehage og hjem.

Den enkelte skole eller barnehage informerer sine foresatte om systemene (for skoler Google Workspace i tillegg).

I Vigilo samles all grunndata knyttet til barn / elever og deres foresatte (person- og kontaktinformasjon, samtykker, eventuelle allergier m.m.), og danner grunnlaget for kommunikasjonen mellom hjem og skole eller barnehage.

Gjennom Vigilo melder foresatte inn fravær for sitt eget barn. Her foregår kommunikasjon mellom det enkelte hjem og skolen eller barnehagen. Tilgang til informasjon om det enkelte barn gis til ansatte som har en naturlig forbindelse med barnet.

Informasjon som skal formidles til alle foresatte må sendes ut fra den enkelte barnehage eller skole. I Vigilo er det ikke mulighet for foresatte å kommunisere foresatte i mellom.

Nettbasert og plattformuavhengig

Vigilo er nettbasert og plattformuavhengig. Det betyr at du som foresatt kan logge inn Vigilo fra Chromebook, PC, Mac, nettbrett og mobiltelefon via en vanlig nettleser (det anbefales å bruke Google Chrome), eller ved å bruke en app på mobiltelefon.

Vigilo er et helt nytt system for Asker kommune, og det vil derfor være mye nytt og fremmed for alle parter. Det å innføre et nytt system vil kunne innebære at skolene / barnehagene må endre rutiner - noe som kan påvirke deg som foresatt. Vi ber derfor om forståelse dersom det dukker opp utfordringer knyttet til endrede rutiner, og oppfordrer alle foresatte om å være i dialog med skolen / barnehagen om de utfordringer som kan oppstå, slik at vi kan finne gode løsninger.

Pålogging via nettleser

  1. Gå inn på www.vigilo.no
  2. Velg “Logg inn OAS”
  3. Velg Asker kommune
  4. Logg inn med ID-porten

Pålogging via app

Last ned appen via Google Play eller App Store.

Vær obs på at det finnes flere apper som heter Vigilo (gamle versjoner). Se derfor etter rett logo som ser slik ut:

Logo for Vigilo

Mer om Vigilo og Google

Vigilo

Som foresatt vil du kunne melde fravær og motta og sende meldinger om ditt/dine barn, uavhengig av om barnet går i barnehage, barneskole eller ungdomsskole. Dette gjelder både via nettleser og app. 

Løsningen er langt på vei intuitiv i bruk, men noen punkter vil kunne kreve en liten form for forklaring / opplæring. Hvis du har spørsmål eller opplever problemer, henvend deg først til skolen. Dersom de ikke kan hjelpe deg, ta da kontakt med Vigilo kundesupport

Google - nettside og skolearbeid

Via Google nettside vil foresatte og elever få tilgang til ytterligere informasjon om skolens aktiviteter og undervisning, som for eksempel fagplaner, årsplaner, skolehelsetjenesten, FAU og lignende. For å kunne følge med på elevenes skolearbeid må foresatte sitte sammen med barnet som er logget inn i sine læringsverktøy, ressurser og arbeider på sin personlige Chromebook.

Det er en forventning at foreldre i askerskolen er medspillere i barnas læring. En viktig faktor i å støtte barna i læringsarbeidet er dialogen leksearbeidet legger til rette for.

Informasjon via Kontakt- og reservasjonsregisteret

Vigilo innhenter person- og kontaktinformasjon direkte fra Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR), som er et felles, nasjonalt register. Gjennom dette registeret får man tilgang til brukernes registrerte e-postadresse og telefonnummer. Kontakt- og reservasjonsregisteret er en fellesløsning som alle offentlige virksomheter skal bruke.

Dette betyr at du som foresatt selv må sørge for at informasjonen i KRR er korrekt; skolen/barnehagen har ingen mulighet til å manuelt registrere denne type informasjon.

Her på norge.no kan du se oppføringen, og eventuelt foreta oppdateringer.