Bilde fra skolen

Kontaktinfo

Telefon
66 71 55 70
E-post
Besøksadresse
Semsveien 205
1384 Asker
Postadresse
Pakker sendes til gateadresse. Brev sendes til kommunens adresse (se nederst på siden).
Vis i kart
Bilde fra skolen

Jansløkka skole er den eldste skolen i Asker som fortsatt er i bruk. Bygningene avspeiler skolens historie. Det eldste bygget er fra 1844, det nyeste fra 2011. Skolen ligger nær Semsvannet landskapsvernområdet og Hvalstaddalen med Asker Museum.

Nøkkeltall

Se tall og fakta fra Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen.

Innganger

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider med informasjon - beskjeder, meldinger, søknader m.m.- til og fra foresatte.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten kontaktinformasjon – helsefremmende og forebyggende helsehjelp

Kontaktpersoner på skolen

Ingvild Elisabeth Onarheim

Rektor

Karin Eggen

Avdelingsleder 1.-3. trinn

Kjersti Lien Markegård

Avdelingsleder 4.-7. trinn

Kristian Gjørv

Avdelingsleder SFO

Trine Øverland

Spesialkonsulent