Tofte barneskole

Kontaktinfo

Telefon
32 27 84 10
SFO
90 53 79 77
E-post
Besøksadresse
Skoledalen 7
3482 Tofte
Postadresse
Pakker sendes til gateadresse. Brev sendes til kommunens adresse (se nederst på siden).
Vis i kart
Tofte barneskole

Tofte skole ligger vakkert til omtrent der hvor spissen av Hurumhalvøya deler Oslofjorden i Drammensfjorden og Indre Oslofjord. Vi har Tofte sentrum i umiddelbar nærhet, en av kommunens fineste badestrender like ved og flotte turområder i skog og mark bak skolen.

Tofte skole har et godt læringsmiljø og jobber aktivt for at alle barn skal ha en god skolehverdag. Grunnleggende ferdigheter, elevaktiv læring og mestring står sentralt hos oss. Vi tilbyr intensiv opplæring i lesing, skriving og regning for 1.-4. trinn og tilpasset opplæring med bruk av supplerende læringsarenaer. Vi har også undervisning i grunnleggende norsk for elever med annet morsmål enn norsk.  

SFO gir elever et fritidstilbud før skolen begynner og etter skoletid.
Åpningstid kl. 7:00-17:00.

Innhold i SFO

  • Kultur og kreativitet
  • Sosial kompetanse
  • Friluftsliv og barn i bevegelse

Hovedbase for SFO er «Fjordgløtt», den hvite trevillaen som ligger midt på skoleområdet. I tillegg bruker SFO skolens lokaler og uteområde og ikke minst vårt flotte nærområde.

Skolens visjon

Din framtid – vårt mål

  • Anerkjennelse
  • Raushet
  • Respekt
  • Humor

Tall og fakta om skolen

Fakta om skolen finner du på Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen.

Innganger

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider med informasjon - beskjeder, meldinger, søknader m.m.- til og fra foresatte.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten kontaktinformasjon – helsefremmende og forebyggende helsehjelp

Kontaktpersoner på skolen

Randi Hjortland Roaas

Rektor

Elin Justad

Merkantil konsulent

Tuva Østli Andreassen

Avdelingsleder

Gry Merethe Hyttebakk

Avdelingsleder SFO
Følg Tofte skoles SFO på Facebook!