Hyggen barneskole

Kontaktinfo

Telefon
40 90 39 14
SFO
90 84 90 46
E-post
Besøksadresse
Bakkekroken 8 - 12
3442 Hyggen
Postadresse
Postadresse er som besøksadresse.
Vis i kart
Hyggen barneskole

Skolen ligger i idylliske Hyggen plassert på en høyde med vakker utsikt mot Drammensfjorden. Vi er en liten barneskole med ca. 120 elever. Skolen har et fantastisk uteområde med skog, terreng, fjell, kunstgressbane, egen klatrepark og sykkelløype.

Skolens fokusområder

Vi jobber kontinuerlig med å skape et inkluderende og godt læringsmiljø for alle. Hyggen skole har et aktivt  og engasjert elevråd der elevenes stemme kommer tydelig fram. Vi legger til rette for felles aktiviteter og samarbeid på tvers av klasser og alder.

Opplæringen skal fremme elevenes læring og utvikling. Målet er at elevene skal oppleve læringsarbeidet som variert, tilpasset og motiverende. Vi vektlegger fysisk aktiv læring og grønne klasserom som praktiske aktiviteter for å nå læringsmål og skape trivsel.

Alle elevene på skolen har sin egen Chromebook. Vi har også et godt utvalg av utstyr som brukes til koding og programmering.

Her finner du Hyggen skole sin hjemmeside 

Nøkkelinformasjon

Skolefakta finner du her på Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen

Innganger

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider med informasjon - beskjeder, meldinger, søknader m.m.- til og fra foresatte.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten kontaktinformasjon – helsefremmende og forebyggende helsehjelp

Skolens kontaktinformasjon

Jørgen Ekeberg Larsen

Rektor

Lisbeth Pedersen

Konstituert avdelingsleder SFO

Hilde Morberg

Merkantil