Bilde av skolen

Kontaktinfo

Telefon
66 71 55 00
Telefon spesialavdelingen
66 71 55 19 /4 04 48 76 9
E-post
Besøksadresse
Håkavikveien 49
1390 Vollen
Postadresse
Pakker sendes til gateadresse. Brev sendes til kommunens adresse (se nederst på siden).
Vis i kart
Bilde av skolen

Arnestad skole er Askers største barneskole. Skolen har en egen spesialavdeling. Arnestad ligger i Vollen i nærheten av sjø, kystkultursti, skog, dammer og kulturlandskap.

Nøkkeltall

Oversikt over tall og resultater fra Arnestad skole finner du i Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen

Innganger

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider med informasjon - beskjeder, meldinger, søknader m.m.- til og fra foresatte.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten kontaktinformasjon – helsefremmende og forebyggende helsehjelp

Kontaktpersoner på skolen

Nina Eylertsen

Rektor

Signe Langballe Myskja

Avdelingsleder 1.-4. trinn

Cecilie Bjørnstad

Avdelingsleder 5. - 7. trinn

Anne Marit Lia

SFO-leder

Beate Løvås Solem

Avdelingsleder spesialavdeling