Ferie- og fridager i skole og SFO (skoleruta)

Skoleruta viser felles ferie- og fridager for grunnskolen (barne- og ungdomskolene), og når SFO har ferieåpent.

Her finner du ferie- og fridager for inneværende skoleår.

Se Ferie- og fridager i skole og SFO (skoleruta) for skoleåret 2023-2024.  

Se Ferie- og fridager i skole og SFO (skoleruta) for skoleåret 2024-2025

Ferie og fridager skole 2022 – 2023

 • Første skoledag 15. august
 • Høstferie 3.-7. oktober (uke 40)
 • Juleferie fra og med torsdag 22. desember til og med 2.januar
 • Vinterferie 20.-24. februar (uke 8)
 • Påskeferie fra og med 3. april til og med 11. april
 • Fri 1. mai, 17. mai, 18. mai (Kristi Himmelfart), 19. mai og 29. mai (2. pinsedag)
 • Siste skoledag fredag 16. juni

SFO-tilbud i skolens ferie og fridager 2022-2023

SFO (skolefritidsordningen) er åpen i skolens ferier og fridager unntatt hele juli, offentlige fridager og helligdager, julaften, romjula, nyttårsaften og påskeferien.

 • Åpent fra 1. august
 • Åpent 3. oktober til og med 7. oktober (høstferie)
 • Åpent 23. desember
 • Åpent mandag 2. januar
 • Åpent 20. februar til og med 24. februar (vinterferie)
 • Åpent 19. mai
 • Åpent fra 19. juni til og med 30. juni