Ferie- og fridager i skole og SFO (skoleruta)

Skoleruta viser felles ferie- og fridager for grunnskolen (barne- og ungdomskolene), og når SFO har ferieåpent.

Her finner du ferie- og fridager for inneværende skoleår

Se Ferie- og fridager i skole og SFO (skoleruta) for skoleåret 2024-2025

Ferie og fridager skole 2023 – 2024

 • Første skoledag mandag 21. august
 • Fri mandag 11. september (kommunevalg)
 • Høstferie 2.-6. oktober (uke 40)
 • Juleferie fra og med fredag 22. desember til og med 1. januar
 • Vinterferie 19.-23. februar (uke 8)
 • Påskeferie fra og med mandag 25. mars
 • Påskeferie til og med tirsdag 2. april
 • Fri 1. mai, 9. mai (Kristi Himmelfart), 10. mai, 17. mai og 20. mai (2. pinsedag)
 • Siste skoledag fredag 21. juni

SFO-tilbud i skolens ferie og fridager 2023-2024

SFO (skolefritidsordningen) er åpen i skolens ferier og fridager unntatt hele juli, offentlige fridager og helligdager, julaften, romjula, nyttårsaften og påskeferien.

SFO har tre planleggingsdager i året. Disse dagene legges oftest til perioder da skolen er stengt, og det er den enkelte SFO som bestemmer når disse tre planleggingsdagene gjennomføres. Din SFO vil informere deg om hvilke dager det er stengt.

 • Åpent fra og med tirsdag 1. august
 • Åpent 11. september
 • Åpent 2. oktober til og med 6. oktober (høstferie)
 • Åpent 22. desember
 • Åpent 19. februar til og med 23. februar (vinterferie)
 • Åpent 2. april 
 • Åpent 10. mai
 • Åpent 24. juni til og med 28. juni