Midbygda barneskole

Kontaktinfo

Mobiltelefon
40 91 25 10
E-post
Besøksadresse
Vangsfjellveien 1
3440 Røyken
Postadresse
Pakker sendes til gateadresse. Brev sendes til kommunens adresse (se nederst på siden).
Vis i kart
Midbygda barneskole

Skolen ligger ved Spikkestadveien, mellom Røyken sentrum og Røyken rådhus. Skolen har et stort uteområde som innbyr til lek og spill ; stor skateramp, kunstgressbane, ballbinge, flotte klatretrær, turnapparater, sandkasse m.m.

Ved Midtbygda skole holder også kommunens velkomstklasse til. Velkomstklassen er et tilbud for elever på 1.-7. trinn som kommer til Røyken og ikke har noe skolegang fra norsk skole og ikke snakker norsk.

Nøkkelinformasjon

Skolefakta finner du på Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen

Skolens visjon

«Ingen utenfor»

Midtbygda skoles ansatte skal ha en åpen og inkluderende holdning til hver enkelt elev. Vi arbeider for et godt læringsmiljø for alle våre elever.

Telefoner til SFO (etter kl. 12.30)

  • 1.trinn: 959 04 869
  • 2.trinn: 468 94 336
  • 3./4.trinn: 992 49 775

Innganger

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider med informasjon - beskjeder, meldinger, søknader m.m.- til og fra foresatte.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten kontaktinformasjon – helsefremmende og forebyggende helsehjelp

Ledelse og avdelinger

Torunn Skard Almaas

Rektor

Foline Geertje Ophaug

Avdelingsleder

Nina Bergseth Jacobsen

Avdelingsleder

Ane Fretheim

Avdelingsleder SFO

Elisabeth van Goor

Avdelingsleder velkomstklassen

Trinnenes telefonnummer:

Lærerne er å treffe i kontortid etter undervisning kl. 14:00 – 15:30.
Først da blir telefonene sjekket. Dersom du har viktig beskjed til lærer eller
elev, må du ringe skolekonsulent Ann. Hun formidler beskjeden videre til eleven.

Kontor 1.trinn: 913 99 721
Kontor 2.trinn: 950 05 874
Kontor 3.trinn: 992 49 775
Kontor 4.trinn: 915 16 486
Kontor 5.trinn: 951 53 891
Kontor 6.trinn: 957 40 994
Kontor 7.trinn: 951 45 768

 

SFO:

1.trinnsbasen: 992 49 775
2.trinnsbasen: 468 94 336
3. og 4.trinnsbasen: 959 04 869