Heggedal skole

Kontaktinfo

Telefon
66 76 88 00
E-post
Besøksadresse
Skoleveien 64
1389 Heggedal
Postadresse
Pakker sendes til gateadresse. Brev sendes til kommunens adresse (se nederst på siden).
Vis i kart
Heggedal skole

Hvem er vi, og hva er vi opptatt av?

Heggedal skole er en skole i vekst og har nå ca. 440 elever. Skolen er bygget for å romme tre klasser på hvert trinn med grupperom og spesialrom, bibliotek og auditorium. Vi disponerer også en fantastisk flerbrukshall som brukes av skole og SFO hver eneste dag.

Vår visjon er "Læring og vennskap hånd i hånd".

Dette er våre satsingsområder:

  • Vi jobber aktivt med å skape et inkluderende og trygt og godt læringsmiljø.
  • Heggedal skole har stort fokus på tidlig innsats. Vi jobber målrettet med leseopplæring og opplæring innen realfag.

Tall og resultater

Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen finner du informasjon om læringsmiljø og resultater hentet fra elevundersøkelser og statistikk.

Innganger

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

SFO Heggedal skole

Skolefritidsordningen på Heggedal skole er et tilbud for elever på 1. til 4.-trinn. Her kan barna leke, gjøre lekser og delta på morsomme aktivitet...

Vigilo

Innloggingssider med informasjon - beskjeder, meldinger, søknader m.m.- til og fra foresatte.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten kontaktinformasjon – helsefremmende og forebyggende helsehjelp

Kontaktpersoner på skolen

Bjørn Torgersen

Rektor

Solveig Kristin Holm

Avdelingsleder

Marte Håndlykken-Michaelsen

Avdelingsleder

Dag Krabbe

SFO-leder

Anette Bankerød

Merkantil

Telefoner til SFO-basene

  • Base 1 holder til på 1-trinnsbasen, skolebygget. Tlf: 66768891
  • Base 2 holder til på 2-trinnsbasen, skolebygget. Tlf: 66768892
  • Base 3 holder til i A-bygget. Tlf: 66768893
  • Base 4 holder til i A-bygget. Tlf: 66768894