SFO Heggedal skole

Skolefritidsordningen på Heggedal skole er et tilbud for elever på 1. til 4.-trinn. Her kan barna leke, gjøre lekser og delta på morsomme aktiviteter før og etter skoletid.

Morgen-SFO er i 1. etasje er i A-bygget (det gule huset) fra 07.30-08.30. Alle barna er ute og leker fra kl. 8.15 til skolen starter.]

Ettermiddags-SFO holder til i A-bygget og i skolebygget, og er delt inn i baser som holder til i forskjellige lokaler/etasjer:

  • Base 1 holder til på 1-trinnsbasen, skolebygget. Telefon: 66 76 88 91
  • Base 2 holder til på 2-trinnsbasen, skolebygget Telefon: 66 76 88 92
  • Base 3 holder til i A-bygget. Telefon: 66 76 88 93
  • Base 4 holder til i A-bygget. Telefon: 66 76 88 94

Innhold

• Sunn livsstil
• Kultur og kreativitet
• Sosial kompetanse
• Friluftsliv og barn i bevegelse

Målsettinger

• Alle skal ha en god og trygg SFO-dag med fokus på trygge rammer, vennskap og gode relasjoner.
• SFO legger til rette for meningsfulle aktiviteter i SFO- tiden, som preges av mangfold og variasjon i egenstyrte og tilrettelagte aktiviteter.
• Engasjerte og aktive ansatte som trives i og med jobben sin.
• SFO skal være en arena for glede, humor og positiv oppmerksomhet.

Mat

• SFO skal tilby læring og nysgjerrighet rundt sunn og god mat.
• SFO skal tilby et godt og sunt måltid pr dag.
• Tilrettelegge for at rammene rundt mat også omhandler gode opplevelser i samspill med andre medelever.