Bilde av skolen

Kontaktinfo

Telefon
66 71 54 50
E-post
Besøksadresse
Johan Drengsrud vei 60
1383 Asker
Postadresse
Pakker sendes til gateadresse. Brev sendes til kommunens adresse (se nederst på siden).
Vis i kart
Bilde av skolen

Hvalstad skole utvides

Hvalstad skole skal utvidet til en fire-parallell skole. I tillegg til nye klasserom skal det bygges ny idrettshall, nye lokaler til SFO og nye spesialrom. Les mer om utvidelsen av skolen.

I byggeperioden busses elevene til avlastningslokaler i Johan Drengsruds vei. Elever ved spesialavdelingen busses til Sydskogen skole.

Om Hvalstad skole

Hvalstad skole ligger sentralt på Hvalstad i Asker kommune. Det er ca 400 elever fordelt på 1.-7. trinn. Skolen har SFO for elever fra 1.-4. trinn og spesialavdeling for barn med funksjonsnedsettelser.

Elevene skal oppleve mestring og være motivert for læring. Dette skjer når skolemiljøet er trygt og godt. For å følge opp dette har skolen blant annet et eget miljøteam, trivselsledere, skolekor og supplerende opplæringsarenaer. Skolen er en PALS- og RØRE skole.

Lokalmiljøet har lagt en stor jobb i å oppgradere idrettsplassen som er i tilknytning til skolen. I aktivitetsparken er det skatepark som også er tilpasset rullestolbrukere,  egenvekt-trening, parkour, trampoline, basketkurv og kunstgressbane med belysning. Siden idrettsanlegget sto ferdig høsten 2019 har aktivitetsparken blitt en sentrale arena for skolens samarbeide med lokalmiljøet både i og etter skoletid. I tillegg bruker skolen aktivt områder som Skaugumsåsen og Asker museum som en naturlig del av skolehverdagen.

Skolens visjon

Skolens visjon

 «Lære mest mulig best mulig»

 

På Hvalstad skole har vi fokus på Asker kommunes tre standarder:

  • standard for trygt og godt læringsmiljø i Asker-skolen
  • standard for vurdering for læring i Asker-skolen
  • standard for god dialog og godt samarbeid mellom hjem og skole

Hvordan oppnår vi så dette?

  • gjennom PALS jobber vi med OAR - Omsorg, Ansvar og Respekt
  • hele lærerpersonalet utdanner seg i VFL - Vurdering For Læring
  • realfagsatsning gjennom kommunens prosjekt og vår egen 'Hvalstad Teknolab'
  • digitaliseringssatsing for alle elever

Nøkkeltall

Se tall og fakta fra Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen

Innganger

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider med informasjon - beskjeder, meldinger, søknader m.m.- til og fra foresatte.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten kontaktinformasjon – helsefremmende og forebyggende helsehjelp

Kontaktpersoner på skolen

Ragnhild Hertzenberg Sagen

Rektor

Maria Eriksson

Avdelingsleder

Erika Traalum

Avdelingsleder

Åsa Kjellberg Line

SFO-leder

Signe Yndestad Hovland Svendsen

Avdelingsleder spesialavdelingen

Marit Nilsen Sjølander

Merkantil

Ana Eide

Merkantil

Du følge skolehverdagen på facebooksiden vår.

Følg Hvalstad skole på Facebook!