Spesialavdelingen "Regnbuen" på Hvalstad skole

Regnbuen følger barna på veien i mestring og glede. Regnbuen er en av tre spesialavdelinger på barnetrinnet i Asker kommune, og gir et tilrettelagt opplæringstilbud til barn med spesielle behov.

Elevene på Regnbuen kommer fra hele Asker - ikke bare fra egen skolekrets.

Regnbuen omfatter både skole og skolefritidsordning (SFO). Elevene har tilbud om SFO fra og med 1. til og med 7. trinn. På mellomtrinnet (5., 6. og 7.trinn) er tilbudet gratis.

Etter søknad kan elevene få skyss mellom hjem og skole/SFO.

Samarbeid

Det er foreldre/ foresatte, som regel i samråd med Pedagogisk psykologisk rådgivingstjeneste (PPT), som søker om plass ved en spesialavdeling for sitt barn.

Vi samarbeider nært med hjelpetjenesten for barn og unge (PPT og familiekonsulenter) og med  fysioterapi- og ergoterapitjenesten. Ved behov trekkes også andre eksterne faginstanser inn i samarbeidet rundt det enkelte barn.

Regnbuen samarbeider nært med Barne- og familietjenesten. Ved behov trekkes også andre eksterne faginstanser inn i samarbeidet rundt det enkelte barn.

Om opplæring og metodikk

Det er 10 elever på Regnbuen med et bredt spekter i alder og diagnoser. Alle elevene har tilhørighet i sin egen klasse. Elevens behov og forutsetninger er avgjørende for hvordan opplæringen blir organisert. Det kan være tilpasset opplegg innenfor klassens ramme, det kan være i en liten gruppe, eller i 1:1 undervisning.

Læringsaktivitetene foregår i klasserom og spesialrom, på grupperom, ute i skolens nærmiljø eller i Regnbuens egne lokaler. Gruppens sammensetning avgjør hvilket felles tilbud vi gir fra år til år. Det kan være å følge på fysioterapisvømming, terapiriding, ha svømming som tilbud i skoletiden, besøk til Emma Sansehus, ulike grupper med ulike tema og lignende.

Avdelingens fokusområder vil variere noe fra tid til tid etter gruppens sammensetning. Integrering, alternativ - og supplerende kommunikasjon og sosial mestring vil alltid være i fokus for å skape mestring og glede hos barna, uansett hvilket nivå de er på.

Lokaliteter

Regnbuen ble utbygd sommeren 2013 og har nå stort fysioterapirom, to utganger til skolegården, garderobe, kjøkken, datakrok, sanserom, kontor, to store fellesareal og 4 arbeidsrom.

Personale

11 personer har stillingen sin knyttet til Regnbuen. Personalet er satt sammen av spesialpedagoger, barnevernspedagoger, vernepleier og fagarbeidere med ulik bakgrunn. I tillegg til en musikkpedagog.

Vi tar gjerne imot avtalte besøk hvis noen er interessert i hvordan vi arbeider.

Søk om plass