PPT er en rådgivende tjeneste som skal hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov.

Barnets eller elevens utfordringer kan være knyttet opp mot faglige og/ eller sosiale vansker. PPT samarbeider med foreldre, barnehager, skoler og voksenopplæringssentre for å tilrettelegge opplæringen etter den enkeltes forutsetninger og behov.

PPT har både system- og individrettede arbeidsoppgaver. PPT er sammensatt av psykologer, pedagoger, spesialpedagoger og logopeder. 

Som hovedregel er det barnets barnehage eller skole som sender henvisningsskjemaet til PPT. 

Hvordan komme i kontakt med PPT

Barn i førskolealder

Ring vår konsultasjonstelefon 907 26 184 på torsdager kl. 08.15-10.00.

Elever i barne- og ungdomsskole

Kontakt PP-rådgiver som arbeider på elevens skole.

Elever i videregående skole

PPT/Oppfølgingstjenesten i Akershus fylkeskommune, telefon 67 80 53 50.

For andre henvendelser

Kontakt Barne- og familieenheten.

Henvisningsskjemaer for barnehager og skoler

Postadresse

Barne- og familieenheten
Avdeling Pedagogikk/ PPT
Postboks 353
1372 Asker

NB: Viktig å merke konvolutt avdeling Pedagogikk/ PPT

Besøksadresse

Barne- og familieenheten
Avdeling Pedagogikk/ PPT
Skysstasjon 11 (3. etasje)
1383 Asker

For mer informasjon kontakt Barne- og familieenheten.

Les også om logopedtjenester