Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en rådgivende tjeneste som skal hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov. Barnets eller elevens utfordringer kan være knyttet til faglige og/eller sosiale vansker.

Bilde av mann som hjelper jente med å skrive

Slik jobber PPT

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremt vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder og behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen. Voksne med rett til grunnskoleopplæring kan også ha rett til spesialundervisning.

Vi samarbeider med barnehager og skoler og bidrar til tidlig innsats for utvikling, læring og inkluderende læringsmiljø. Vi er sakkyndig instans etter barnehageloven og opplæringsloven.

Dette gjør PPT

 • hjelper barnehager og skoler med organisasjons- og kompetanseutvikling for å tilrettelegge for barn og unge med særlige behov
 • deltar i flerfaglig samarbeid for å bidra til helhet og sammenheng.
 • utreder vansker i utvikling og læring ved spørsmål om behov for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning
 • gir råd om tiltak i sakkyndig vurdering som grunnlag for enkeltvedtak etter barnehageloven og opplæringsloven i saker som gjelder
  • spesialpedagogisk hjelp i barnehage
  • spesialundervisning i grunnskolen
  • rett til tegnspråkopplæring, punktskrift mm.
  • tidlig eller utsatt skolestart
  • fritak fra opplæringsplikten

I samarbeid med PPT

Når du samarbeider med PPT skal du oppleve at:

 • Vi samarbeider om gode løsninger.
 • Henvisning for sakkyndig vurdering gjøres i samarbeid med barnehage og skole.
 • Du blir lyttet til og tatt på alvor.
 • Du får tilstrekkelig informasjon om saksbehandling og saksgang.
 • Saksbehandlingen er i tråd med gjeldende retningslinjer.
 • Vi overholder avtaler.
 • Vi er opptatte av å få frem barnets stemme.
 • Vi hjelper med å se helhet og sammenheng.
 • Vi har høy faglig kvalitet.
 • Vi samarbeider med barn, voksne, foresatte, barnehage, skole og andre instanser.

Hvordan kommer du i kontakt med PPT?

Barnehagebarn og grunnskoleelever

Vi ønsker at henvisningene først og fremst skjer i samarbeid mellom foreldre og barnehagen og/eller skolen. Bekymring for et barns utvikling kan etter samtykke fra foreldre drøftes med oss på faste samarbeidsarenaer vi har med barnehagene og skolene.

Foreldre kan også ta direkte kontakt med oss, eller be barnehagen/skolen innkalle PPT til et møte hvor bekymring, behov og tiltak drøftes. Sammen blir vi enige om veien videre.

Voksne

Er du voksen og ønsker en vurdering av behov for spesialundervisning. Ta kontakt med voksenopplæringen i kommunen.

Elever på videregående

For elever med rettigheter for videregående opplæring er det organisert en Fylkeskommunal pedagogisk-psykologisk tjeneste- og oppfølgingstjeneste.

Skjema for barnehager og skoler

Kontaktinformasjon

Postadresse

Asker kommune
Pedagogisk-psykologisk tjeneste
Katrineåsveien 20

3440 Røyken

Telefon
66 71 53 99
Telefontid klokken 10.00-13.00 mandag til og med torsdag.

Organisasjonsnummer
974 578 409

E-post

Her kan du sende «vanlig e-post» til PPT:

Henvendelser som inneholder sensitive personopplysninger og/eller andre taushetsbelagte opplysninger skal ikke sendes som e-post. Da anbefaler vi at du bruker e-Dialog løsningen vår som er en sikker innsending av dokumenter.

E-dialog (sikker innsending)

I e-Dialog må du logge på/identifisere deg ved hjelp av ID-porten (MinID, BankID eller lignende). Når du har logget deg inn, fyller du ut skjemaet og laster opp dokumentene du vil sende oss (Dokumentene må være i PDF-format).

Her finner du vår E-dialog.

Besøksadresser:

PPT nord
Skysstasjon 11 A (3. etasje), 1383 Asker.

PPT sør
Katrineåsveien 20, 3440 Røyken

Her finner du PPT