Kontaktinfo

E-post

Henrik Stemsrud

Prosjektleder
Vis i kart

Midlertidig 3 -parallell skole (med paviljonger) skal utvides til permanent 4-parallell.

Spesialavdelingen skal utvides fra 10 til 20 plasser.  I dag har skolen ca. 400 elever og ca. 70 ansatte.  Kapasitet etter utvidelsen blir 784 elever og ca. 115 ansatte.  Utvidelsen medfører behov for ny reguleringsplan.

Planlagt ferdigstillelse - skolestart 2025