Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Kontaktinfo

Prosjektleder: Hilde Rustad
909 42 129

Hilde Rustad

Vis i kart

Midlertidig 3 parallell skole (med paviljonger) skal utvides tilpermanent 4 parallell. Spesialavdelingen skal utvides fra 10 til 20 plasser.  I dag har skolen: ca. 400 elever og ca. 70 ansatte.  Kapasitet etter utvidelse: 784 elever og ca. 115 ansatte.  Utvidelsen medfører behov for ny reguleringsplan

20201211 Hvalstad skole - informasjon om skoleutvidelsen.pdf

20201111 Hvalstad skole - Status prosjekt.pdf

2020_11_11 Presentasjon om kommuneplan etc.pdf