Modell av ny utvidelse Hvalstad Skole

Kontaktinfo

E-post

Henrik Stemsrud

Prosjektleder
Vis i kart
Modell av ny utvidelse Hvalstad Skole

Midlertidig tre -parallell skole (med paviljonger) skal utvides til permanent fire-parallell.

Hvalstad skole utvides til permanent fire-parallells barneskole. Utvidelsen vil i tillegg til klasserom blant annet inneholde en idrettshall med 645 m² hallflate, nye lokaler til SFO, nye spesialrom og et fantastisk uteområde.

Oppstart på byggeprosjektet er høst 2023 med ferdigstillelse vinter 2026.

 

Asker kommune vil i peroden 30 mai og frem til fellesferien 2023 gjennomføre en utvidelse av dagens eksisterende kiss&ride løsning.

Arbeidene gjøres for å etablere en midlertidig busstilpasset planløsning slik at utvidet kiss&ride kan benyttes til bussing av elever fra og med skolestart 2023.

 

Kiss&ride vil ferdgstilles i tråd med utomhusplan så snart ny skole på Hvalstad er tatt i bruk.

 

Se vedtatt reguleringsplan for Hvalstad skole her.

Her finnes lite utvalg av de tegningene som tilsammen utgjør tegningene i ferdig forprosjekt og utlyst konkurransegrunnlag.

Aksonometri 1 etg

Aksonometri 2 etg

Aksonometri 3 etg

Aksonometri U1 og U2

Snitt AA og BB

Snitt CC, DD, EE. pdf

Landskapsplan

Perspektiver 102

Perspektiver 103

Oversiktsplan eksisterende og ny skole

Illustrasjonsbilde

Eventuelle innspill eller ønsker om mer informasjon fås ved å kontakte Prosjektleder Henrik Stemsrud på hans mobiltelefon.

Kartoversikt