Kommunale bygge- og anleggsprosjekter

Oversikt over kommunale byggeprosjekter

Filtre

Type byggeprosjekt

Resultater

Viser 19 av 19 byggeprosjekter

Listevisning

Navn:

Bergliveien

Type byggeprosjekt: Vei-, vann og avløpsprosjekter
Navn:

Gleinåsen

Type byggeprosjekt: Vei-, vann og avløpsprosjekter
Navn:

Ny Søndre Borgen barnehage og Borgen skoles aktivitetsområde

Barnehagetype: Offentlig
Alder: 1 - 5 år
Adresse:
Antall barn: 0
Antall barn per ansatt: 0
Leke- og oppholdsareal per barn: 0 m2
Pedagogisk profil:
Ansattes utdanning:
  • Barnehagelærer 0 %
  • Barne- og ungdomsarbeider 0 %
  • Annen bakgrunn 0 %
  • Annen høyere utdanning 0 %
  • Annen fagutdanning 0 %
Foreldreundersøkelse:
  • Ute og inne miljø 0
  • Barnets utvikling 0
  • Barnets trivsel 0
  • Informasjon 0
  • Tilfredshet 0

Antall besvarte: 0 Svarprosent: 0

Navn:

Skustad bru

Type byggeprosjekt: Vei-, vann og avløpsprosjekter

Kartvisning