Bergliveien - rehabilitering vannledning

Kommunen rehabiliterer drikkevannsledning  i Bergliveien.

Gammel støpejernsledning fra 1953 – det er registrert mange brudd/lekkasjer de siste årene.

Ledningen er prioritert i saneringsplan til kommunen og har stort fornyingsbehov

Kapasitet på ledningen økes samtidig.

Prosjektet delt i 2 etapper

  1. Etappe 1: Fra Bergliveien 10 til 31
    Arbeidet har startet og forventes ferdig Desember 2023.

  2. Etappe 2: Fra Bergliveien 31 til Kvernveien, via Bergliveien 41
    Planlagt oppstart Januar 2024

Det ble avholdt et informasjonsmøte på Sydskogen Grendehus tirsdag 15. november- presentasjonen fra møtet finner du her