Oppgradering av vei, vann og avløp Vakås, etappe 4

Fra anleggsområdet
Fra anleggsområdet

Prosjektet på Vakås skal fornye kommunal VA anlegg fra Vakås stasjon til undergangen på Holmen ved E18, 1500m med nytt vann, avløp samt nytt overvannssystem og oppgradering av 1000 meter kommunal vei med nytt kjørebane og fortau.

Når prosjektet er ferdigstilt skal all VA-infrastruktur være oppgradert for den nye århundre med tanken på klimaendringer og valgte løsningen skal danne grunnlag for utvikling av miljøvennlige og klimatilpasset løsninger i fremtiden.

Asker kommune har sammen med Aktiv Veidrift AS gjennomført vellykket samspill for VVA prosjekt på Vakås etappe 4. Anleggsarbeider har startet i september. Prosjektet har som mål å redusere klimaavtrykket i anlegget samt utvikle og tilpasse løsninger som kan bidra å nå mål om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i Asker fra 2025. Vi ser for oss 65% maskintimer skal gjøres med utslippsfrie maskiner.

Det er planlagt ca 800 meter graving, 400 meter utblokking og 300 meter med strømpeforing.

Det meste av graving, masseforflytning og utblokking skal gjøres med utslippsfrie maskiner (elektrisk).

Asker kommune har en del erfaring med utslippsfrie anlegg, men vi har ikke vært i nærheten å iverksette så mange forskjellige tiltak på en og samme prosjekt, så dette er et unikt sted å lære og utvikle anlegg tekniske løsninger som vil danne godt grunnlag for fremtiden.

I sin helhet så tror prosjektlederen at det er mulig å komme opp mot 90% reduksjon av CO2 i forhold til en tradisjonell VA anlegg. Dette gjøres ved bruk av riktig materiell, redusert graving, redusert massetransport og bruk av utslippsfrie maskiner.

Anleggsarbeider har startet høsten 2023 og vil være til sommer 2025.