Flytting og utbedring av Teglverksveien

Illustrasjon som viser berørte veistrekninger
Illustrasjon som viser berørte veistrekninger.

Kontaktinfo

E-post

Emil Grøtting

Prosjektleder
Tlf: 66700000
Vis i kart
Illustrasjon som viser berørte veistrekninger
Illustrasjon som viser berørte veistrekninger.

Teglverksveien skal oppgraderes. I prosjektet inngår også flere inngrep i området.

Prosjektet omfatter fjerning av kulvert, etablering av park rundt Spikkestad kulturkirke og bygging av parkeringsplass for togreisende og besøkende til kirken.

Flere mindre trafikksikkerhetstiltak og tiltak for å sikre helheten til Spikkestad er inkludert i forhold til den opprinnelige planen. 

Se sakspapirer og vedtak fra behandling i formannskapet 6. april 2021

Nabolagsinformasjon