Flytting og utbedring av Teglverksveien

Illustrasjon som viser berørte veistrekninger
Illustrasjon som viser berørte veistrekninger.

Kontaktinfo

E-post

Emil Grøtting

Prosjektleder
Vis i kart
Illustrasjon som viser berørte veistrekninger
Illustrasjon som viser berørte veistrekninger.

Teglverksveien skal oppgraderes. I prosjektet inngår også flere inngrep i området.

Asker kommune er godt i gang med å fornye Spikkestad og har nå startet på etappe 2 av prosjektet i Teglverksveien.

Etappe 2 strekker seg fra Teglverksveien nr. 6 frem til og med Krysset i Spikkestadveien.

Prosjektet omfatter fjerning av kulvert, etablering av park rundt Teglen og bygging av parkeringsplass for togreisende og besøkende til  Spikkestad kirke og kultursenter.

Flere mindre trafikksikkerhetstiltak og tiltak for å sikre helheten til Spikkestad er inkludert i forhold til den opprinnelige planen. 

Se sakspapirer og vedtak fra behandling i formannskapet 6. april 2021

Nabolagsinformasjon

Animasjon

Teglverksveien - animasjon av hvordan det blir når ferdig.