Kartutsnitt Slemmestad

Kontaktinfo

E-post
Vis i kart
Kartutsnitt Slemmestad

Sementfabrikken i gamle Slemmestad var i drift fra 1893 til 1989. Nå er det store planer for utvikling av den tidligere fabrikktomta og flere andre områder i Slemmestad.

I 2017 vedtok daværende Røyken kommune en områdeplan som legger til rette for blant annet 1 300 nye boliger og 50.000 m2 næringsarealer. Slemmestad skal bli en energieffektiv by som setter mennesket og miljøet i sentrum.

Kyststedets gamle industriområde skal bli til et levende bysentrum med nye boliger, flere nye arbeidsplasser og sosiale samlingssteder.

Arbeidet er i gang, og Asker kommune gjennomfører flere prosjekter i området for å legge til rette for nye boliger og næringsarealer.

Noen av ovennevnte prosjektene er:

  • Vaterlandsveien (ny veiutforming, vann/avløp, strøm, avfallsug)
  • Stablilisering og ny overføringsledning spillvann langs Bøbekken
  • Vaterlandskvartalet (føring av ny avløpsledning til pumpestasjon, åpning av Bøbekken) Se egen side om dovett i Slemmestad
  • Ny pumpestasjon og sjøledning for videreføring til VEAS
  • Ringforbindelse vannforsyning over Tåje
  • Slemmestadveien (ny veiutforming, vann/avløp, strøm)
  • Utvikling av Tåjeparken til friområde

Abonner på nyhetsbrev

Oversikt over tidligere nyhetsbrev. 

For mer informasjon om utviklingen i Asker kommunes arbeider kan man abonnere på regelmessige nyhetsbrev. 

Meld deg på for nyhetsbrev på denne lenken.

Følg utviklingen av Slemmestad på Facebook.