Illustrasjon Sørvest
Fasade Nedre Sem Låve sett fra sørvest Foto: Illustrasjon: Ola Roald Arkitektur

Kontaktinfo

E-post
Vis i kart
Illustrasjon Sørvest
Fasade Nedre Sem Låve sett fra sørvest Foto: Illustrasjon: Ola Roald Arkitektur

Låven på Nedre Sem er det første sirkulære byggeprosjektet Asker kommune gjennomfører. Prosjektet er en del av EUs nye European Circular Economy Action Plan som skal støtte Europas grønne omstilling ved å fremme sirkulærøkonomi.

Nedre Sem Gård ligger ved Semsvannet i Asker og huser i dag et kommunalt arbeidssenter. Låvebygningen har forfalt over mange år, og demonteres helt før nytt bygg reises med gjenbruk av de gamle materialene. Det nye bygget vil inneholde arbeidssenter med snekkerverksted over to etasjer, storkjøkken, egen gårdsbutikk og omsorgsboliger.

Ny bygningsmasse blir på om lag 2.000 m2, med likt uttrykk som den opprinnelige enhetslåven fra rundt 1890.

Eksisterende bygg blir demontert og fjernet i løpet av vinteren 2023 med påfølgende byggestart. Nybygget planlegges ferdigstilt i løpet av første kvartal 2024.

Se landskapsplan

FutureBuilt og European Circular Economy Action Plan

Nedre Sem Låve oppføres etter FutureBuilts kriteriesett Zero, Zero T og NZEB (nær nullenergibygg). Videre er prosjektet pilot for FutureBuilt kriteriesett for plastbruk og sirkulære bygg som omhandler reduksjon av plastprodukter og ombruk av byggematerialer. Nybygget skal oppnå minst 50 % CO2 reduksjon i henhold til FutureZero.

Nedre Sem låve er kandidatprosjekt i Futurebuilt. 

Nedre Sem Låve er også med som pilot i EU-prosjektet sirkulære byer. Byggeplassen skal driftes utslippsfritt med elektriske maskiner.

Se film om prosjektet

Veidekke, som er totalentreprenør på prosjektet har laget en film om byggeprosjektet.

Les mer på Veidekkes nettsider.