Illustrasjon Sørvest
Fasade Nedre Sem Låve sett fra sørvest Foto: Illustrasjon: Ola Roald Arkitektur

Kontaktinfo

E-post
Vis i kart
Illustrasjon Sørvest
Fasade Nedre Sem Låve sett fra sørvest Foto: Illustrasjon: Ola Roald Arkitektur

Låven på Nedre Sem er det første sirkulære byggeprosjektet Asker kommune har gjennomført. Prosjektet er et FutureBuilt-prosjekt, og en del av EU-programmet Circular Cities and Regions Initiative, som skal støtte Europas grønne omstilling ved å fremme sirkulærøkonomi.

Nedre Sem Gård ligger ved Semsvannet i Asker og huser i dag et kommunalt arbeidssenter. Låvebygningen har forfalt over mange år, og ble demontert helt før nytt bygg er reist med mest mulig gjenbruk av de gamle materialene. Det nye bygget inneholder arbeidssenter med snekkerverksted, storkjøkken, egen gårdsbutikk og 6 leiligheter for personer med nedsatt funksjonsevne.

Ny bygningsmasse er på om lag 2.000 m2, med likt uttrykk som den opprinnelige enhetslåven fra 1887.

Eksisterende bygg ble demontert og fjernet i løpet av vinteren 2023 med påfølgende byggestart. Nybygget er ferdigstilt i løpet av april 2024.

Se landskapsplan

FutureBuilt og Circular Cities and Regions Initiative

Nedre Sem Låve oppføres etter FutureBuilts kriteriesett for redusert klimagassutslipp knyttet til bygningen (Zero) og nær nullenergibygg (nZEB). I tillegg har prosjektet vært en av de første til å teste ut FutureBuilts sirkularitetsindeks, og vært pilot for FutureBuilts kriterier for plast i bygg. Som et ledd i dette har byggeplassen vært gjennomført med ca. 90% utslippsfrie anleggsmaskiner, plastbruk er betydelig redusert sammenlignet med konvensjonelt byggprosjekt og det er oppnådd nær 50% sirkularitet gjennom ombruk og tilrettelegging for senere ombruk. Bygget har oppnådd nær-null-energi standard, blant annet gjennom en godt isolert bygningskropp, geotermiske energibrønner og solceller på tak. Som bærende konstruksjon er det benyttet massivtreelementer, og kjeller består av ekstrem lavkarbonbetong med resirkulert betong som tilslag.

Nedre Sem Låve er også med som case-prosjekt i Asker Kommune sin status som Pilot by i EU-prosjektet for sirkulære byer (CCRI). Her deler og diskuterer Asker Kommune sine erfaringer fra sirkulær byggeprosess med andre byer og regioner i hele Europa.