Asker bidrar til grønn omstilling i Europa

Asker får anerkjennelse for sitt fokus på sirkulærøkonomi. Kommunen vår er valgt ut som pilot i et EU-prosjekt.

To personer står foran en falleferdig låve. De smiler.
PILOT: Låven på Nedre Sem er det første sirkulære byggeprosjektet Asker kommune gjennomfører. Låven har forfalt over lengre tid, men skal nå restaureres til å huse både et kommunalt arbeidssenter og boliger for personer med funksjonsnedsettelser, forteller Bente Støa og Alf Kaare Stokker. Foto: Elin Eike Worren

Blant over 100 søkere, ble Asker valgt ut som én av 12 byer/tettsteder til å være pilot i Circular Cities and Regions Initiative (CCRI). Prosjektet er en del av EUs nye European Circular Economy Action Plan som skal støtte Europas grønne omstilling ved å fremme sirkulærøkonomi.

Anerkjennelse av Asker

– Vi er veldig stolte over at vi ble valgt ut. Asker har lenge hatt fokus på sirkulærøkonomi, og vi er glade for at EU ser at vi har høye ambisjoner. Vi har flere sirkulære prosjekter og initiativ i Asker, som vi håper andre land i Europa kan lære av, sier prosjektleder Bente Støa.

De andre pilotene i CCRI, er fra Italia, Spania, Belgia, Sverige, Portugal, Finland, Tyskland, Slovenia og Frankrike. I tillegg er det også 25 europeiske «følgebyer» med, og blant disse er både Bergen og Møre og Romsdal fylke.

Første sirkulære byggeprosjekt 

Støa understreker at Asker kommune har en vei å gå når det kommer til sirkulære bygg.

– Her håper vi at vi kan lære av de andre, sier hun.

Låven på Nedre Sem er det første sirkulære byggeprosjektet Asker kommune gjennomfører.
– Ombruk av byggematerialer er komplisert og ikke noe én aktør kan løse alene. Robuste systemer for kartlegging av materialer, logistikk, dokumentasjon av kvalitet og kjøp og salg må på plass. Vi vil samarbeide med andre aktører som jobber med ombruk i byggebransjen – og er i dialog med blant andre Grønn Byggallianse og Sirkulær ressurssentral. Vi har også FutureBuilt med på laget, noe som er en trygghet, sier Støa.

Illustrasjon av ferdig låve slik den er tenkt. En rød stor låve, mur av stein på låvebrua og en platting i stein på den ene kortsiden. I forgrunnen er det personer som plukker blomster.
NYTT AV GAMMELT: Låven på Nedre Sem gård skal tas ned bit for bit. Så skal den gjenoppbygges ved bruk av eksisterende tremateriell, tegl og steinmur. Illustrasjon: Ola Roald Arkitekter 

Robuste systemer

– Robuste systemer er det vi vil skal bli resultatet av denne piloten. Vi ønsker oss blant annet digitale systemer for kartlegging, registrering og kategorisering av ombruksmateriell, i tillegg til kjøp og salg: Et slags finn.no for byggematerialer. Vi vil også se etter den beste praksismodellen for logistikk og mellomlagring. Gode systemer må på plass for å forenkle prosessene rundt ombruk – og dermed gjøre det mer lønnsomt, sier Støa.

Det er flere aktører i Norge som ser på lignende problemstillinger, og Støa håper EU kan hjelpe til med å samle trådene og ta dem ett skritt videre.

Låven = læringsarena

Alf Kaare Stokker er prosjektleder for låven på Nedre Sem.

– Denne skal være en læringsarena der vi kan se på hva som fungerer og hva som virker mindre bra. Låven har stått og forfalt over lengre tid, men skal nå restaureres til å huse både et kommunalt arbeidssenter og boliger for personer med funksjonsnedsettelser, sier Stokker.

Restaureringen skal skje i tråd med FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg.

– Låven skal først tas ned bit for bit. Så skal den gjenoppbygges ved bruk av eksisterende tremateriell, tegl og steinmur. Låven skal oppnå nær nullenergistandard, byggeplassen skal være utslippsfri – og vi skal benytte FutureBuilts kriterier for plastbruk i bygg, sier Stokker.


Hva er sirkulær økonomi?

Verdens naturressurser er under økt press. Derfor er det avgjørende for klimaet, naturen og miljøet at ressursene brukes langt mer effektivt. I en sirkulær økonomi skal produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen, kan avfallet gjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon. På den måten utnytter vi de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt.

Kilde: Miljødirektoratet.


European Circular Economy Action Plan  

EU-prosjektet tilbyr eksperthjelp for å fremme samarbeid mellom europeiske byer og regioner innen sirkulærøkonomi, øke synergier mellom prosjekter og initiativer og formidle kunnskap. Programmet skal forsterke innovasjon og oppskalere sirkulær praksis, sånn at sirkulærøkonomi blir mer utbredt og på sikt kan ta over for dagens lineære økonomi. 

 

Tekst: Kjersti Salvesen