Askermagasinet i papirversjon (pdf)

Askermagasinets papirversjon distribueres til alle husstander i Asker kommune med et opplag på 42 000 eksemplarer, og gis ut fire ganger i året.