Ny Søndre Borgen barnehage og Borgen skoles aktivitetsområde

Illustrasjonsbilde fra Søndre Borgen
Foto: Illustrasjoner er utarbeidet av A38 Arkitekter AS
Illustrasjonsbilde fra Søndre Borgen
Foto: Illustrasjoner er utarbeidet av A38 Arkitekter AS

På Borgen ungdomsskole bygges nå ny 8-avdelings barnehage. Arbeidet med ny barnehage startet i oktober 2023, med plassering på den gamle basketbanen, på nordsiden av skolen.

Ungdomsskolen og nabolaget har fått et nytt aktivitetsområde som erstatning for det eksisterende anlegget hvor ny barnehage nå plasseres. Aktivitetsområdet er planlagt etter gode innspill fra elever, skole og nabolag. Området er ble klart for bruk i november 2023.

Barnehagen får et lekent utrykk og inneholder fire avdelinger i første etasje og fire i 2. etasje, personalavdeling mot vest, og et felles torg i midten. Det blir gode uteområder hvor det er lagt vekt på å bevare eksisterende terreng.

Barnehagen planlegges for miljøsertifisering som svanemerket bygg. Bærekraftige materialer er vektlagt, med massivtre i en del bærende konstruksjoner, energibruk med tilnærmet null-utslipp, tilkobling til Borgen skoles energisentral og med solceller på tak.

Ferdigstillelse er planlagt vinter 2025.

Totalentreprenør er Håndverkskompaniet AS, med deres arkitekt A38 Arkitekter AS. Arkitekt for tidligfase Ola Roald arkitekter AS. Landskapsarkitekt for aktivitetsområde er Link Arkitektur AS.

Aktivitetshuset