Rehabilitering av vann- og avløpsledninger på Reistad

Kart over området
Kart over området

Kontaktinfo

Prosjektleder Elias Shafaye
47 71 52 90
E-post

For å sikre en god vannforsyning og en trygg håndtering av avløpsvannet i fremtiden, skal Asker kommune utbedre vann- og avløpsledningene på Reistad.

Mye av vann- og avløpsledningene på Reistad stammer fra 1960-tallet. For å sikre fremtidig vannforsyning og try avløpshåndtering skal kommunen nå utbedre ledningsnettet. Arbeidene vil bli gjort både som konvensjonell graving og i form av strømperehabilitering og utblokking (NoDig).
 
Totalt vil 1200 meter gjøres ved graving og 1400 meter med NoDig-metoder.

Det vi ønsker å oppnå

En viktig del av arbeidet er å skille overvann fra spillvann. Dette er med på å redusere belastningen på pumper og renseanlegg.

Prosjektet skal bidra til å øke levetiden til vann- og avløpsinfrastrukturen for å sikre bærekraftig drift i minst 100 år.

For å redusere miljøpåvirkningen og transportbehovet i forbindelse med prosjektet vil vi jobbe særskilt med ombruk og gjenbruk av gravemasser.

Hva skjer når?

Oppstarten for de fysiske arbeidene er foreløpig planlagt til våren 2025, med forventet ferdigstillelse høsten 2027.