Gleinåsen -rehabilitering av vei, avløp og overvann

Kommunen investerer i Gleinåsen boligfelt for å rehabilitere spillvannledninger og utvide overvannsystemet. Spillvannledninger er i dårlig forfatning og utvidelse av overvannsystemet skal hjelpe til en tilstrekkelig håndtering av overvann. Prosjektet er i prosjekteringsfasen og det forventes byggestart høsten 2023.

Kartutsnitt av Gleinåsen

Berørte veier

Rehabiliteringen og utvidelse skal gjøres med flere anleggsmetoder, men det skal prioriteres rehabilitering av avløpsledninger med «No dig» (fellesbetegnelse på ledningsfornyelse med minimal eller ingen graving) metoder, og utvidelse av overvannsystemet med overflateløsninger som fører til og samler vannet på strategiske steder og videre inn i eksisterende overvannsystem.

Det ble avholdt informasjonsmøte den 12. juni.

Til slutt skal alle veier i boligfeltet asfalteres:

 • Gleinåsveien
 • Konglestien
 • Einerlia
 • Barlindveien
 • Rognliveien
 • Mosebergveien
 • Grettefjellveien
 • Lyngåsveien
 • Seljefaret
 • Furulund
 • Granliveien
 • Nedre Gleinåsen
 • Almebakken