Oppgraderingsarbeid ved Brendsrudvannet

Bilde fra demning ved Brendsrud

Kontaktinfo

E-post

Ketil Hovelsen

Prosjektleder
Vis i kart
Bilde fra demning ved Brendsrud

Asker kommune rehabiliterer demningen ved Brennsrudvannet i Asker nord.

Etter anbefaling fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har arbeidet med å sikre demningen startet. Med bakgrunn i undersøkelser som er gjort, er det avdekket at demningen har lav stabilitet for belastning, spesielt islast.

For å unngå ytterligere belastninger, var det behov for å senke vannstanden med 2,2 meter. 

NVEs undersøkelser viser videre at det er behov for å bygge en helt ny demning for å ruste den mot fremtidige nedbørsmengder.

Foreløpig tidslinje for arbeidene

Bygging av ny demning starter i november 2022, og ferdigstilles i løpet av 2023.

Hvordan blir nabolaget berørt?

Innbyggere som bor i nærheten av Brennsrudvannet vil kunne oppleve økt anleggstrafikk på dagtid, som kan medføre noe støy. Dette vil først og fremst gjelde i perioden den nye demningen er under bygging.

Vi advarer mot ferdsel på isen mens arbeidene pågår. Det vil bli synliggjort med «Usikker is»-skilt rundt både Brennsrudvannet og Hogstadvannet.

Arbeidet utføres mest mulig skånsomt

Underveis i arbeidet vil det samtidig bli kartlagt hvilke konsekvenser en vannstandssenking har på miljøet i og rundt dammen.

Både arbeidet med senking av vannstand og bygging av ny demning skal utføres mest mulig skånsomt.

Vannstanden i Finnsrudvannet vil ikke bli berørt da vi etablerer en fysisk sperre ved utløpet av Finnsrudvannet mot Brennsrudvannet.

Ta kontakt

Spørsmål om arbeidene kan rettes til prosjektleder Ketil Hovelsen, e-post: .