Kontaktinfo

Telefon
97 12 32 82
E-post

Den alternative skolen er et frivillig tilbud til 9. og 10. klassinger, som vil profittere på undervisning i liten gruppe og stor praktisk tilnærming i fagene. Skolen følger nasjonale læreplaner og ellers de samme regler som andre skoler. I 10. klasse går elevene opp til ordinær eksamen og de får et vanlig vitnemål. I enkelte tilfeller kan det også gis et deltidstilbud til 8. klassinger.

Skolen har fem avdelinger, fire alternative opplæringsarenaer og et flerfaglig veiledningsteam.

Alternative opplæringsarenaer:

Søknad til Den alternative skolen gjøres i samarbeid med skolen eleven går på. Alle som søker må ha vært på besøk og hospitert 1-2 dager ved én avdeling.

Ta kontakt med rådgiveren på skolen din for å få mer informasjon.

Kontaktpersoner på skolen

Kristine Simonsen

Rektor

Geir Kvanum Larsen

Avdelingsleder