Fagertun skole

Kontaktinfo

Telefon
91 00 65 99
E-post
Besøksadresse
Fagertunveien 29
3477, Båtstø
Postadresse
Pakker sendes til gateadresse. Brev sendes til kommunens adresse (se nederst på siden).
Vis i kart
Fagertun skole

Fagertun er en alternativ opplæringsarena for 8. -10. klasse, som profitterer på tett voksenkontakt og opplæring i små grupper, og er deltidstilbud på en eller to dager i uken. Fagertun ligger i flotte omgivelser ved sjøen i Båtstø og er en del av Den alternative skolen i Asker.

Vi ønsker å profilere skolen som en trygg læringsarena, der den enkelte elev blir møtt med forståelse og tydelighet. Elevene skal føle seg betydningsfulle, og utvikle evnen til å se sammenhengen mellom innsats og resultat. I dette ligger ansvar for egen læring, og viten om at en hele tiden står overfor valg som får konsekvenser. Skolen har klare regler i forhold til fremmøte, deltakelse og krav om god oppførsel.

Opplæringen tar sikte på å skape mestringsfølelse gjennom praktiske aktiviteter som båt, båtførerprøven, fiske, friluftsliv, praktiske naturfaglige prosjekter, tresløyd og matlaging. Sammen med nærskolen utvikler vi hele mennesket til å få anvendelige kunnskaper, ferdigheter og ikke minst holdninger.

Innganger

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider med informasjon - beskjeder, meldinger, søknader m.m.- til og fra foresatte.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten kontaktinformasjon – helsefremmende og forebyggende helsehjelp

Kontaktpersoner på skolen

Kristine Simonsen

Rektor

Geir Kvanum Larsen

Avdelingsleder