Stordammen skole
Stordammen Skole ligger på småbruket Nedre Arnestad i Vollen og består av hovedhus, låve, stor hage og drivhus.

Kontaktinfo

Telefon
41 51 99 86
E-post
Besøksadresse
Arnestadveien 17
1390 Vollen
Postadresse
Pakker sendes til gateadresse. Brev sendes til kommunens adresse (se nederst på siden).
Vis i kart
Stordammen skole
Stordammen Skole ligger på småbruket Nedre Arnestad i Vollen og består av hovedhus, låve, stor hage og drivhus.

Stordammen er en del av Den alternative skolen i Asker, og er et alternativt skoletilbud for inntil 10 elever i 9. og 10. klasse, som profitterer på tett voksenkontakt og opplæring i små grupper. Heltidstilbud på fire dagers uke, i kombinasjon med en dag på nærskolen. Det er mulighet for deltidstilbud - en dag i uken - for 8.-10. trinn.

Skolens beliggenhet og utforming preger skolens opplæring. Småbruket er grunnlaget for mange av våre praktiske hovedaktiviteter og friluftsliv.

Satsingsområder

Det undervises i små grupper, og på formiddagene er det i hovedsak fokus på kjernefagene. Etter en felles lunsj er teoriundervisningen knyttet til praktiske aktiviteter,og er både tverrfaglig og temabasert. Enkelte temaer er knyttet til småbrukets drift og årstidene. Teorien knyttes ofte opp mot de praktiske aktivitetene på skolen. Det undervises i alle fag med unntak av andre fremmedspråk. Alternativet hos oss er arbeidslivsfag.

Vi ønsker å profilere skolen som en trygg læringsarena, der den enkelte elev blir møtt med forståelse og tydelighet. Elevene skal føle seg betydningsfulle, og utvikle evnen til å se sammenhengen mellom innsats og resultat. I dette ligger ansvar for egen læring, og viten om at en hele tiden står overfor valg som får konsekvenser. Skolen har klare regler i forhold til fremmøte, deltakelse og krav om god oppførsel.

Opplæringen tar sikte på å utvikle hele menneske til å få anvendelige kunnskaper, ferdigheter og ikke minst holdninger.

Skolens fokus på en helhetlig opplæring gjør at elevene på Stordammen får en vid erfaring, med trening av holdninger, ferdigheter og kunnskaper. Elevene følger kompetansemål i henhold til gjeldende læreplan, med mye praktisk tilnærming til fagene.

Opplæringen tar utgangspunkt i elevenes individuelle ståsted, og planer etter endt grunnskole. Det gjøres avtaler om besøk i videregående skole, og også hospiteringer.

Innganger

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider med informasjon - beskjeder, meldinger, søknader m.m.- til og fra foresatte.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten kontaktinformasjon – helsefremmende og forebyggende helsehjelp

Øvrig kontaktinformasjon

Kristine Simonsen

Rektor

Geir Kvanum Larsen

Avdelingsleder

Anne Cecilie Brekke

Teamleder

Anniken Haug Hemstad

Helsesykepleier