Bilde av skolen

Kontaktinfo

Telefon
94 00 36 46
E-post
Besøksadresse
Fusdalenga 17
1386 Asker
Postadresse
Pakker sendes til gateadresse. Brev sendes til kommunens adresse (se nederst på siden).
Vis i kart
Bilde av skolen

Ollestua er et alternativt skoletilbud for inntil 10 elever i 9. og 10. klasse, som profitterer på tett voksenkontakt og opplæring i små grupper. Tilbudet er på full uke - fem dager. Skolen ligger 10 minutters gange fra Asker sentrum og er en del av Den alternative skolen i Asker.

Satsingsområder

Det undervises i små grupper, og på formiddagene er det i hovedsak fokus på kjernefagene. Etter en felles lunsj er teoriundervisningen knyttet til praktiske aktiviteter. Det undervises i alle fag, med unntak av annet fremmedspråk. Alternativet vårt er arbeidslivsfag.

Vi ønsker å profilere skolen som en trygg læringsarena, der den enkelte elev blir møtt med forståelse og tydelighet. Elevene skal føle seg betydningsfulle, og utvikle evnen til å se sammenhengen mellom innsats og resultat. I dette ligger ansvar for egen læring, og viten om at en hele tiden står overfor valg som får konsekvenser. Skolen har klare regler i forhold til fremmøte, deltakelse og krav om god oppførsel.

Opplæringen tar sikte på å utvikle hele menneske til å få anvendelige kunnskaper, ferdigheter og ikke minst holdninger.

Skolens fokus på en helhetlig opplæring gjør at elevene på Ollestua får en vid erfaring, med trening av holdninger, ferdigheter og kunnskaper.Elevene følger kompetansemål i henhold til gjeldende læreplanverk, med mye praktisk tilnærming til fagene.

Opplæringen tar utgangspunkt i elevenes individuelle ståsted, og planer etter endt grunnskole. Det gjøres avtaler om besøk i videregående skole, og også hospiteringer.

Innganger

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider med informasjon - beskjeder, meldinger, søknader m.m.- til og fra foresatte.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten kontaktinformasjon – helsefremmende og forebyggende helsehjelp

Øvrig kontaktinformasjon

Kristine Simonsen

Rektor

Geir Kvanum Larsen

Avdelingsleder

Heidi Sun Poulsen

Teamleder

Linn Fanny Borch

Helsesykepleier

Ollestua skole er en av skolene i Den alternative skolen i Asker.