Bilde av båt fra Sjøskolen

Kontaktinfo

Telefon
90 08 19 06
E-post
Besøksadresse
Chr Jensens vei 10
1390 Vollen
Postadresse
Pakker sendes til gateadresse. Brev sendes til kommunens adresse (se nederst på siden).
Vis i kart
Bilde av båt fra Sjøskolen

Sjøskolen er et alternativt skoletilbud for inntil 10 elever i 9. og 10. klasse, som profitterer på tett voksenkontakt og opplæring i små grupper. Heltidstilbud på 4 dagers uke i kombinasjon med en dag på nærskolen. Mulighet for deltidstilbud, en dag i uken for 8.-10. trinn. Skolen har flott beliggenhet sammen med Oslofjordmuseet i Vollen og er en del av Den alternative skolen i Asker.

Satsingsområder

Det undervises i små grupper, og på formiddagene er det i hovedsak fokus på kjernefagene. Etter en felles lunsj er teoriundervisningen knyttet til praktiske aktiviteter. Det undervises i alle fag med unntak av andre fremmedspråk. Alternativet hos oss er arbeidslivsfag.

Vi ønsker å profilere skolen som en trygg læringsarena, der den enkelte elev blir møtt med forståelse og tydelighet. Elevene skal føle seg betydningsfulle, og utvikle evnen til å se sammenhengen mellom innsats og resultat. I dette ligger ansvar for egen læring, og viten om at en hele tiden står overfor valg som får konsekvenser. Skolen har klare regler i forhold til fremmøte, deltakelse og krav om god oppførsel.

Opplæringen tar sikte på å utvikle hele menneske til å få anvendelige kunnskaper, ferdigheter og ikke minst holdninger.

Skolens fokus på en helhetlig opplæring gjør at elevene på Sjøskolen får en vid erfaring, med trening av holdninger, ferdigheter og kunnskaper. Elevene følger kompetansemål i henhold til gjeldende læreplan, med mye praktisk tilnærming til fagene.

Opplæringen tar utgangspunkt i elevenes individuelle ståsted, og planer etter endt grunnskole. Det gjøres avtaler om besøk i videregående skole, og også hospiteringer.

Innganger

Båter

"God Bør", sjarken, seiljoller og småbåter.

Skole og utdanning

Fellesinformasjon om Asker-skolen. Skoleskyss, Skolehelsetjenesten, permisjoner, skolerute, skoler og SFO, spesialundervisning m.m.

Vigilo

Innloggingssider med informasjon - beskjeder, meldinger, søknader m.m.- til og fra foresatte.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten kontaktinformasjon – helsefremmende og forebyggende helsehjelp

Kontakt Sjøskolen

Kristine Simonsen

Rektor

Geir Kvanum Larsen

Avdelingsleder

Reidar Andersen

Teamleder

Nina Winge

Helsesykepleier