Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Asker kommune arbeider for at alle barn og unge skal oppleve et trygt og godt skolemiljø. Alle som arbeider på skolen har aktivitetsplikt.

Aktivitetsplikt

Aktivitetsplikten betyr at alle ansatte på skolen:

  • følger med
  • griper inn
  • varsler
  • undersøker
  • setter inn tiltak

Skolen har ansvar for å lage en aktivitetsplan i samarbeid med elev og foresatte.

Elevens rettigheter

Standarder for askerskolen

Meld fra om skolemiljø

Asker kommune har innført elektronisk varslingsordning for skolemiljøsaker. Her kan elever og foresatte melde fra om utfordringer med skolemiljøet. Meldingen kan gjelde en selv eller andre.

Hvis du eller andre ikke har det bra på skolen, meld fra til skolen og be om tiltak. Du kan melde personlig eller du kan bruke den elektroniske varslingen som du finner i linken over.

Skolens planer

Den enkelte skole har egne planer mot mobbing, disse kan du finne på itslearning.