Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Asker kommune arbeider for at alle barn og unge skal oppleve et trygt og godt skolemiljø. Alle som arbeider på skolen har aktivitetsplikt.

Aktivitetsplikten betyr at alle ansatte:

  • følger med
  • griper inn
  • varsler
  • undersøker
  • setter inn tiltak

Skolen har ansvar for å lage en aktivitetsplan i samarbeid med elev og foresatte.

Elevens rettigheter

Standarder for askerskolen

Meld fra om skolemiljø

  • Elektronisk varsling